Posted in கிறிஸ்தவம், Christianity, SAINTS

மரியம் திரேசியா

புனித மரியம் திரேசியா

*

 

கடவுளின்
சொந்த நாட்டிலிருந்து
வந்த
கடவுளின் சொந்த தேவதை
திரேசியா.

இயேசு உயிர்விட்டது
எனக்காகவா எனும்
அதிர்ச்சி கலந்த அறிதல்
அவரை
ஆன்மீகத்தில் அமர வைத்தது
ஆண்டவருக்குள் புலர வைத்தது.

தனக்காய்
வேதனை சுமந்த
வேந்தனை
நெஞ்சில் சுமந்தார்.

தனக்காய்
வலி சுமந்த பலியாட்டின்
வலிகளைச் சுமக்க
வலியச் சென்று வழிதேடினாள்.

தனக்காய்
காயம்பட்ட கர்த்தரின்
காயங்களைத்
தாங்க யாசித்தாள்.

வாழ்க்கைத் துணை
தனக்கு
விண்ணவன் மட்டுமே என
துறவு வாழ்க்கையை
உறவாய்க் கொண்டார்.

மரியாள் மீது
பிரியம் கொண்ட
திரேசியா
மரியம் திரேசியா ஆனார்.

பாவச் சுவடுகளை
விட்டு விட்டு
பரமனின்
பாதச் சுவடுகளைத் தொடர்ந்தார்.

நொடிகளை உடைத்த
பொழுதுகளின் இடையிலும்
இறைவனுக்காய் வாழும்
இதயம் கண்டாள். .

வசதிகளை உதறிவிட்டு
குறைவுகளில்
குடியிருக்கத் தொடங்கினார்.

படுக்கையை நிராகரித்து
குத்தும் கற்களில்
நித்திரை கொண்டார்.

தன்னை நோக்கி வரும்
நிந்தைகளை
புன்னகை சிந்தி வரவேற்கும்
விந்தைப் புறாவாய்
வடிவெடுத்தார்

இயேசு வாங்காத
நிந்தையா ?
என நிந்தையைச் சந்தித்தார்.

அவர் தாங்காத
வலிகளா ? என
வலிகளை விரும்பினார்.

இயேசு
மரியத்தின் விருப்பத்தை
வரமாய்ப் பொழிந்தார்
தனது
சிலுவை வலிகளை
பரிசாய்க் கொடுத்தார்.

திரேசியாவின் உடலில்
பெரும்புகழ் கொண்ட
தழும்புகள் தோன்றின.

ஐம்பெரும் காயங்கள்
சட்டென தோன்றி
இரத்தமிட்டு முத்தமிட்டன.

இயேசுவின் ஆணிக்காயங்கள்
விலாக் காயம்
நெற்றிக் காயம்
என
பரமன் கசிந்த இடங்களில்
திரேசியா குருதி கண்டார்
இறையில் உறுதி கொண்டார்.

வலியின்
கலைப்பைகள் அவரை
உழுதன.
இதயத்தின் விழிகள்
நில்லாமல் அழுதன.

இறை தரிசனம் கண்டார்
மானிடர் மேல்
கரிசனம் கொண்டார்.

குடும்பங்கள்
நில வாழ்வின்
நல விளக்குகளாக வேண்டுமென்றார்.

உறவுகள்
புவி வாழ்வில்
நிறைவுகள் ஆக வேண்டுமென்றார்.

போதையின்
பாதணிகளில் நுழைந்து
அழிவின் துளி தின்றவர்களை
மீட்கும் வழி கண்டார்

நேசம் அவருக்கு
நேசர் என்றானது.
மரியாள் அவருக்கு
அன்னை என்றானது.

மாலையுடன் ஆரம்பித்தன
அவரது காலைகள்,
ஆம்
செபமாலையுடன் ஆரம்பித்தன
அவரது காலைகள்.

அன்னையின் மீதான
அன்பு
அவரை
அன்னையின் மகனைப் போல
அன்பினால் வார்த்தது.

செபத்தின் விளைநிலத்தில்
அவரது
காலங்களைப் பதியனிட்டார்

நீள் இரவுகளின்
விழிப்பு வீதிகளில்
கனவுகளற்ற விழிகளோடு
கருணை தேவனை
நினைத்து செபித்தாள்.

வெளிச்சத் துளிகளை
விடாமல் துரத்தும்
ஈசல் பூச்சியாய்
ஈசனை பற்றிக் கிடந்தாள்.

பிறருக்காய் செபிப்பதை
பாக்கியமாய்க் கொண்டார்,
பிறரின்
வலிகளை தன் உடலினில்
வாங்கிக் கொண்டார்.

இவரது செபங்கள்
விண்ணகத்தின் கதவுகளை
மென்மையாத் திறந்தன
எண்ணற்ற
ஆசீர்வாதங்கள்
மண்ணகத்தில் பொழிந்தன.

வறுமை வயிறுகளுக்கும்
கல்விப் பந்தி
பரிமாறப்பட வேண்டுமென
பிரியமாய் உழைத்தார்.

திருக்குடும்பப் பள்ளி
விதையானது,
பிறர் நலப் பணிகளின்
துவக்கக் கதையானது.

இறைமகனின் புகழ்பரப்பும்
செயல்களை
தொடர்ந்து செய்த மரியம்,
ஐம்பது வயதிலேயே
படுக்கையில் விழுந்தார்.

அரைநூற்றாண்டு வயது
அரவணைத்த போதே
இறைவன் அவரை
அழைத்துக் கொண்டார்.

மரியம் மரித்துப் போனார்,
ஆனால்
புனிதத்தின் பூக்கள்
விழித்துக் கொண்டன.

வாழும் போதே
புனிதரென அறியப்பட்டவர்,
93 ஆண்டுகளுக்குப் பின்
புனிதரென அறிவிக்கப்பட்டார்.

மரியம் திரேசியா
இறைவன் மீதான
அதிக பட்ச அன்பின் அடையாளம்.

கருணையைக்
கருவில் சுமந்த
அன்னையின் புது அவதாரம்.

புனிதர்கள் மறைவதில்லை,
அவர்கள்
இடம் மாறுகின்றனர்
இடையில் நின்று
பரிந்து பேசுகின்றனர்.

மரியமும் அப்படியே,
எரியும் அன்புடன்
பிரியம் சுமந்தவர்
பிரியா அன்புடன் பரிந்தும் பேசுவார்.

நம்பினோர் மட்டும்
நம்பினால் போதும்.

வாழிய மரியம் திரேசியா !

*

சேவியர்

Posted in Bible Books

பைபிள் கூறும் வரலாறு : 31 ஒபதியா

Image result for book of obadiah

ஒபதியா என்பதற்கு “யாவே இறைவனை வழிபடுபவர்” என்பது பொருள். பழைய ஏற்பாட்டு நூலிலேயே மிகவும் சிறிய நூல் இது தான். இந்த நூலில் ஒரே ஒரு அதிகாரம் மட்டுமே உண்டு. இருபத்து ஒன்று வசனங்களும், 670 வார்த்தைகளும் கொண்ட மிகவும் சுருக்கமான நூல் இது.

ஒபதியா தென் நாடான யூதாவில் வாழ்ந்தவர். எருசலேம் நகர் வீழ்ச்சியடைந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட நூல் இது. எருசலேமின் வீழ்ச்சி அருகில் உள்ள நாடுகளுக்கு அக்களிப்பை அளித்தது. அதில் ஒரு நாடு ஏதோம். ஏதோம் யூதாவில் புகுந்து யூதாவின் நகர்களைச் சூறையாடியது. இந்த ஏதோமியர் வேறு யாருமல்ல ஆபிரகாமின் மகனான ஈசாக்கின் புதல்வர்களில் ஒருவரான ஏசாவின் வழிமரபினர். அவர்கள் போராடுவது ஏசாவின் இன்னொரு சகோதரனான யாக்கோபின் வழிமரபினரோடு !

கருவிலேயே சண்டையிட்ட இரட்டையர்கள் ஏசாவும், யாக்கோபும். யாக்கோபு இறைவனால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர். ஆனாலும் வாழ்க்கையில் பல குறுக்கு புத்திகளைக் காண்பித்து கடைசியில் இறைவனிடம் சரணடைந்தவர். ஏசா வேட்டைக்காரன். சாப்பாட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு தனது தலைமகன் உரிமையைக் கூட யாக்கோபுக்கு விற்றவன். இருவருக்கும் வாழும் போதே பகை. அந்தப் பகை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் பரவி தீரா நிரந்தரப் பகையாய் உருவாகி விட்டது.

யாரெல்லாம் இஸ்ரேல் மீதும், எருசலேம் மீதும் போர் தொடுக்கிறார்களோ அவர்களோடெல்லாம் இணைந்து கொண்டு இஸ்ரேலுக்கும், யூதாவுக்கும் குடைச்சல் கொடுப்பதை ஏதோம் வழக்கமாகிக் கொண்டிருந்தது.

ஒபதியா ஏதோம் நாட்டுக்கு எதிராக இறைவாக்கு உரைத்தார். ஏதோம் நாடு தண்டிக்கப்படும் என்பதை அவர் தீர்க்கத்தரிசனமாய் கூறினார். அவருடைய தீர்க்கத்தரிசனம் ஒரு காட்சிப்படுத்தல் போல அமைந்திருக்கிறது. ஏதோம் நாடு சாக்கடலுக்கு தென் கிழக்காய் அமைந்துள்ள நகரம். இது வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தின் பகுதி தான். ஆனால் இந்த நிலத்தை இஸ்ரயேலர்கள் கையகப்படுத்தவில்லை.

ஏதோமில் இரண்டு நகர்கள் உண்டு. அதில் ஒன்று சேலா. அதை சிவப்பு பாறைகளால் நிரம்பியிருக்கும் இடம். அதில் அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் பல ஆலயங்கள் செதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் இரண்டாயிரம் அடி உயரமாய் அமைந்துள்ள இந்த நகரத்தைத் தான் ஒபதியா தனது இறைவாக்கில் குறிப்பிடுகிறார்.

மலைக்குகைகளில் வாழ்ந்த ஏதோமியர்களுக்கு இந்த கலைவேலைப்பாடுகள் அடங்கிய மலை ஒரு அந்தஸ்தின் அடையாளம். அதன் உச்சியிலிருந்து பார்த்தால் செங்கடலும், சாக்கடலும் அழகாய்த் தெரியும். எத்தனை அழகு இருந்தால் என்ன ? ஏதோமியர்கள் உண்மை தெய்வத்தை வழிபடும் வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

இந்த நூலின் முதல் பதினான்கு அதிகாரங்களும் ஏதோமுக்கு எதிராக இறைவன் உரைக்கின்ற வார்த்தைகள். இரண்டாவது பகுதியான பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்து ஒன்றாம் அதிகாரம் வரை பிற தேசங்களுக்கு வர இருக்கின்ற தண்டனைத் தீர்ப்பைக் குறிக்கும் வார்த்தைகள்.

ஏதோமைக் குறித்து பேசும்போது அவர்களுடைய கர்வம் தேசத்தை அழிக்கும் என்கிறார். இறைவனுக்குப் பிடிக்காத ஒரு விஷயம் கர்வம். கர்வம் கொண்டவர்களை இறைவன் அடித்து வீழ்த்துவார் எனும் உண்மையை ஒபதியா எடுத்துரைக்கிறார். சகோதரன் யாக்கோபின் வழிமரபினர் மீது நீ வன்மம் காட்டாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் என இறைவன் கடுமையாய் ஏதோமை எச்சரிக்கிறார்.

ஏதோமுக்கு எதிராக இறைவாக்கு உரைத்தவர் ஒபதியா மட்டுமல்ல. ஏசாயா, எசேக்கியேல், எரேமியா ஆகிய பிரபல இறைவாக்கினர்கள் மூலமாகவும் இறைவன் ஏதோமியரை எச்சரித்திருக்கிறார். எல்லா எச்சரிக்கைகளையும் ஏதோமியர் புறக்கணித்ததால் தான் இறைவனின் தீர்ப்பு அந்த நாட்டின் மீது விழுந்தது.

ஏதோமியருக்கும், யூதர்களுக்கும் இருந்த பகை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது. இயேசுவின் மழலைக்காலத்தில் ஏரோது மன்னன் இரண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளையெல்லாம் கொன்றதும் ஏதோமிய வன்முறையே ! அவனுடைய மகன் திருமுழுக்கு யோவானை படுகொலை செய்தான். அவனுடைய மகன் தான் யாக்கோபுவைப் படுகொலை செய்தவன் (தி.ப12) . அவனுடைய மகன் அகரிப்பா கிபி 100களில் வாரிசு இன்றி இறந்தான். அப்படி படிப்படியாக ஏதோமியர்கள் அழிந்தனர்.

இன்று உலகில் ஏதோமியரின் வழிமரபு இல்லை. ஒபதியாவின் இறைவாக்கு அட்சர சுத்தமாய் நிறைவேறிவிட்டது. இதை இறைவன் சுமார் 600 ஆண்டு கால இடைவெளியில் செயல்படுத்தினார். இறைவன் தனது வார்த்தையை நிறைவேற்றுவார் என்பதையும், அதற்கான கால அளவை அவரே நிர்ணயிப்பார் என்பதையும் இதன் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

இறைவன் பிற தேசங்களுக்கும் ஒபதியா மூலம் எச்சரிக்கையை அளித்தார். தனது மக்களை இன்னலுக்குள்ளாக்கும் மக்களை இறைவன் தொடர்ந்து தண்டித்து வருகிறார்.

ஒபதியா நூல் அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் இறைவன் தனது மக்கள் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பையும், அவரது மக்களை எதிர்ப்போர் மீது கொள்ளும் சினத்தையும் தெளிவாய் பதிவு செய்கிறது. இன்றைய ஆன்மீக புரிதலில் செய்கிறது”அயலான் மீது அன்பு செலுத்தாத கிறிஸ்தவன் இறைவன் பார்வையில் ஏதோமியனாய் அழிவான்” என்பதைக் கற்றுக் கொள்வோம்.

Posted in Bible Books

பைபிள் கூறும் வரலாறு : 30 ஆமோஸ்

Image result for book of amos

 

இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு இறைவாக்கு உரைக்க கடவுள் அனுப்பிய கடைசி இறைவாக்கினர்கள் தான் ஆமோஸ் இறைவாக்கினரும், ஓசேயா இறைவாக்கினரும். ஆமோஸ் இறைவாக்கினரின் வார்த்தைகள் கடவுளின் எண்ணங்களைப் பேசுகிறது. ஓசேயா நூல் இறைவனின் உணர்வுகளைப் பேசுகிறது.

முதலில் எழுத்து வடிவம் பெற்ற இறைவாக்கினர் நூல் ஆமோஸ் தான். நூலில் மொத்தம் ஒன்பது அதிகாரங்களும், 146 வசனங்களும், 4217 வார்த்தைகளும் இந்த நூலில் உள்ளன.

தன்னைத் தொழுது, தன்னை மட்டுமே அன்பு செய்து வாழ்கின்ற ஒரு மக்கள் இனம் இருக்க வேண்டும் என்பது இறைவனின் விருப்பமாக இருந்தது. அதற்காக பன்னிரண்டு கோத்திரங்கள் கொண்ட இஸ்ரேல் இனத்தை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். ஆனால் மக்களோ இறைவனை விட்டு விலகிச் செல்வதையே தொடர்ந்து விரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். சவுல், தாவீது, சாலமோன் எனும் மூன்று மன்னர்களுக்குப் பின் ஒன்றாய் இருந்த இனம், இரண்டானது.

வட நாடான இஸ்ரேல் பெரிய குழுவானது, பன்னிரண்டில் பத்து கோத்திரங்கள் வடக்கே இணைந்தன. அவர்கள் தாவீதின் வழிமரமற்ற அரச பரம்பரையை உருவாக்கினார்கள். அவர்களுக்கு எருசலேம் தேவாலயமும் இல்லாமல் போக பெத்தேல் சமாரியா போன்ற இடங்களில் வழிபடத் துவங்கினர்.

தென் நாடான யூதா தாவீதின் பரம்பரை அரசாட்சியுடனும், எருசலேம் தேவாலயத்துடனும் தனது பயணத்தைத் தொடர்ந்தது.

இஸ்ரேல் நாடு செழுமையாய் இருந்த காலகட்டத்தில் இறைவாக்கு உரைக்க வந்தவர் தான் ஆமோஸ். நாட்டில் வளங்களுக்குக் குறைவில்லை. பணக்காரர்கள் மேலும் மேலும் பணக்காரர் ஆகிக் கொண்டே இருந்தார்கள். ஆனால் அப்போது கவனிக்கபடாமல் உதாசீனம் செய்யப்பட்ட ஏழைகள் எனும் ஒரு கூட்டமும் பெருகிக் கொண்டே இருந்தது.

வீடுகளை ஒருசாரார் வாங்கிக் குவிக்க, வீடின்றி ஒரு சாரார் வாடத் துவங்கினர். வளங்களோடு ஒரு சாரார் வாழ்க்கை நடத்த, வழியின்றி ஒரு சாரார் வாடி வதங்கினர்.

செல்வம் அங்கே பிரதானமானது. மனித நேயம் மறைந்து போனது. கையூட்டு எங்கும் தலைவிரித்தாடியது. எங்கும் அநியாயமாய் பணம் சேர்க்கும் நிலை உருவானது. நீதிபதிகளும் நீதிகளை விற்கத் துவங்கினர். பாலியல் குற்றங்கள் பரவத் துவங்கின. மதுவின் கோரத் தாண்டவம் எங்கும் வியாபித்தது.

ஓய்வு நாள் இறைவனுக்கானது எனும் சிந்தனை மெல்ல மெல்ல மறைய, ஓய்வு நாளிலும் உழைப்போம்மும், பணம் ஈட்டுவோம் எனும் சிந்தனை எங்கும் பரவத் துவங்கியது. அது ஆன்மீகத் தளத்திலும் எதிரொலித்தது. மக்கள் விளைச்சலுக்காகவும், வளத்துக்காகவும் வேறு தெய்வங்களை நாடத் துவங்கினார்கள். தூய்மை என்பது தூரமாய்ப் போனது.

இந்த காலகட்டத்தில் தான் இத்தகைய சமூக ஏற்றத்தாழ்வுக்கு எதிரான இறைவனின் குரலாய் வந்தார் ஆமோஸ் இறைவாக்கினர். ஆமோஸ் என்பதற்கு துயரத்தைத் தாங்குபவர் என்பது பொருள். தென் நாடான யூதாவில், எருசலேமுக்கு பன்னிரண்டு மைல் தொலைவில் வாழ்ந்து வந்தவர் . சமத்துவ சமுதாயமே இறைவனின் பார்வை என விளம்பினார். மிகவும் கடுமையான போதனையாய் இவரது போதனைகள் அமைந்திருந்தன. பழைய ஏற்பாட்டில் ஆமோஸ் இறைவாக்கினரைப் பற்றிய குறிப்பு ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் நூலில் மட்டுமே வருகிறது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.

இஸ்ரேல் மக்களை இறைவன் மீண்டும் தன் வழிக்குக் கொண்டு வர தண்டனைகளைக் கொடுத்தார் என்கிறது பைபிள். செல்வத்தை கொண்டாடிய அவர்களின் விளைச்சலை நிறுத்தினார். வளங்களோடு வாழ்க்கை நடத்திய அவர்களின் நீர் ஆதாரத்தை குறைத்தார். பயிர்களை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளை அனுப்பினார். விலங்குகளை வலுவிழக்கச் செய்தார். மனிதர்களுக்கு நோய்களை அனுப்பினார்.

ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் தொழுகைக் கூடங்களில் ஆன்மீகம் கற்றவரல்ல. வளமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவரல்ல. ஏழ்மை நிலையில் பிறந்து வளர்ந்தவர். அடக்குமுறையின் வலியையும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உணர்வுகளையும் புரிந்து கொண்டவர். ஏழைகளின் உணவான அத்தி மரங்களைப் பராமரித்து வந்தவர். இறைவாக்கினராய் வருவதற்குரிய ஆன்மீக கல்வி அவருக்கு இல்லை. ஆனாலும் இறைவனின் கரம் அவரை வலிமையாய்ப் பற்றிக் கொண்டது. நற்செய்தி அறிவித்தலுக்குத் தேவை கல்வியறிவல்ல, இறையருள் என்பதை இவரது வாழ்க்கை நமக்கு புரிய வைக்கிறது.

மக்களை அழிப்பேன் என காட்சியின் மூலம் இறைவன் ஆமோஸுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஆமோஸ் இறைவாக்கினரோ இறைவனிடம் மன்றாடிப் புலம்புகிறார். இறைவன் மனம் மாறி தனது திட்டத்தை மாற்றிக் கொள்கிறார். நமது செபங்கள் இறைவனின் திட்டங்களை மாற்றும் எனும் உண்மையை இந்த நிகழ்வு நமக்குப் புரிய வைக்கிறது.

ஆமோஸின் இறைவாக்குகள் மக்களை கோபமடையச் செய்கின்றன. காரணம் அவருடைய எச்சரிக்கைகள் மக்களுடைய இதயங்களில் மிகப்பெரிய இடியாக இறங்கின. எட்டு நாடுகளின் மீது அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். மூன்று நீண்ட உரைகளை ஆற்றினார். ஐந்து குறியீடுகளைப் பேசினார். மூன்று மாற்றங்களைக் குறித்துப் பேசினார்.

கவித்துவமும், இறை சிந்தனையும் அடங்கிய ஒரு முக்கியமான நூலாய் திகழ்கிறது ஆமோஸ் இறைவாக்கினரின் நூல் !

Posted in Christianity, Sunday School

SKIT : வருந்திய மகன்

Image result for prodigal son

 

காட்சி 1

( அப்பா & இளைய + மூத்த மகன் )

அப்பா : டேய்.. எங்கே ஓடறே.. இங்க வா

இளைய மகன் : அங்கும் இங்கும்… ஓடுகிறான்… அப்பா… பிளீஸ்

அப்பா : என்னடா பிளீஸ் ? ஒழுங்கா படிக்க சொல்லும்போ படிக்கிறதில்லை.. இப்போ என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கே…

இ.ம : அப்பா நான் நல்லா தான்பா எழுதினேன்.. ஆனா மார்க் தான் கிடைக்கல

அப்பா : ஆமா.. மார்க்கை காக்கா வந்து தூக்கிட்டு போச்சு… எழுதினதுக்கு தான்டா டீச்சர் மார்க் போடுவாங்க. அவங்களே விடையையும் எழுதி, மார்க்கையும் போடுவாங்களா ?

இ. ம : நான் எழுதினதுக்கெல்லாம் மார்க் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டாங்க.. அதான் மார்க் கம்மியாச்சு.

அப்பா : சும்மா சும்மா சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டே திரியாதே.. இங்கே வா… முதல்ல… உனக்கு ரெண்டு குடுத்தா தான் சரிப்பட்டு வருவே…

இ.ம : அடுத்த தடவை நிறைய மார்க் எடுக்கறேன்ப்பா…

அப்பா : இப்படித் தான் ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்றேன். உன் அண்ணனைப் பாரு… ஒழுங்கா வீட்ல இருந்து படிக்கிறான். நீ தான் பகல்ல பட்டம் உடறே, நைட்ல குறட்ட உடறே.. மார்க்ல மட்டும் கோட்டை உடறே…

இ.ம : ஆமா. அண்ணனை மட்டும் ஓவரா ஏத்தி வெச்சு பேசுங்க, என்னை மட்டும் திட்டிட்டே இருங்க.

அப்பா : உனக்கு பாதி நேரம் ஸ்மார்ட் போன் நோண்டணும். போனை கீழ வெச்சா நைசா தூக்கிட்டு போயிடறே. பாஸ்வேர்ட் எது வெச்சாலும் கண்டு பிடிச்சுடறே… போன் இல்லேன்னா டிவி பாக்கறே… அப்புறம் படிப்பு எப்படி வரும்.

இ.ம : சரி.. விடுங்க. அடுத்ததடவை நான் மார்க் வாங்கலேன்னா கேளுங்க.

அப்பா : சரி.. இந்த தடவை விடறேன்… நெக்ஸ்ட் டைம் ஒழுங்கா மார்க் வரலேன்னா பாரு..

காட்சி 2

( இ.ம & நண்பன் )

நண்பன் : என்னடா..ட டல்லா இருக்கே…

இ.ம : வீட்ல செம சண்டைடா.. மார்க் மார்க் மார்க்.. படி..படி..படி.. என்னடா எல்லா அப்பாக்களும் இப்படியே இருக்காங்க..

நண் : ஆமாடா.. அவங்க படிச்சப்போ எல்லாம் ஈசியா இருந்துச்சு, இப்போ எவ்ளோ கஷ்டம்ன்னு அவங்களுக்கே தெரியல

இ : அவங்களுக்கு தெரியும்டா. இருந்தாலும் திட்டிட்டே இருக்காங்க.

நண் : எனக்கும் வீட்ல செம சண்டை தான் … நேற்றைக்கு அப்புறம் பிரண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டேன். கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியா இருந்தேன். நைட் தான் வீட்டுக்கு போனேன்.

இ : லேட்டா போனதுக்கும் நல்லா கிடைச்சிருக்குமே…

நண் : ஆமாமா… அதுக்கும் செம திட்டு விழுந்துடுச்சு..

இ : வீட்டுக்கே போகாம இருந்தா தான் பெட்டர் அதுக்கு..

நண் : அதுக்கு நாம ஊரைவிட்டே எங்கேயாச்சும் போனா தான் உண்டு.

இ : போலாமா அப்படி ? உனக்கு ஏதாச்சும் இடம் தெரியுமா ?

நண் : இடமெல்லாம் தெரியாது.எங்கயாச்சும் போயிட வேண்டியது தான். கேரளால போனா சூப்பரா இருக்கும்ன்னு நினைக்கிறேன். டிவில பாத்திருக்கேன்..

இ : போவோமா அப்போ ? வீட்டு டார்ச்சர் இல்லாம இருக்கும். நாமளும் ஜாலியா இருக்கலாம்.

நண் : நீ வரேன்னா நானும் வரேன். ஆனா வீட்ல இருந்து கொஞ்சம் பணம் சுருட்டணும். இல்லேன்னா நமக்கு செலவுக்கு காசு இருக்காது.

இ : அது ஓக்கே.. நம்ம எவ்வளவு எடுக்க முடியுமோ, அவ்வளவு எடுத்துட்டு வந்துடுவோம். வேற எங்கயாச்சும் போய் பேரன்ட்ஸ் டார்ச்சர் இல்லாம ஜாலியா லைஃபை எஞாய் பண்ணலாம்..

நண் : அப்போ சூப்பர்டா.. எப்போ போலாம் ?

இ : நாளைக்கே போவோம்டா.. இருக்கிறதை நான் எடுத்துட்டு வரேன்.. நீயும் எடுத்துட்டு வா.. என்ன சொல்றே..

நண் : சூப்பர் டா.. நாளைக்கே நாம சாயங்காலம் ஒரு டிரெயினை புடிக்கிறோம்… கலக்கறோம்.

இ : டீல்… டீல்..

காட்சி 3

( இ.ம & நண்பன் )

இ : டேய்.. நாம இங்க வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு.. கையில எடுத்துட்டு வந்த காசெல்லாம் தீந்து போச்சு… நீ எதுவும் எடுத்துட்டு வராம வந்துட்டே.

ந : என்ன பண்ண ? வீட்ல காசே இல்ல.. தேடிப் பாத்தேன் கிடைக்கல.

இ : நான் வீட்ல இருந்து கொஞ்சம் நகை எடுத்துட்டு வந்தேன்… அதை வித்து… கொஞ்ச நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்…

ந : ஓக்கே டா.. வா.. ஏதாச்சும் நகைக்கடைக்கு போலாம்.

( ஒரு கடைக்குப் போகிறார்கள் )

இ : சார்… ஒரு நகை விக்கணும்.. என்ன விலை கிடைக்கும்ன்னு பாத்து சொல்லுங்க.

நகைக்கடைக்காரர் : நீங்க யாருப்பா ? சின்ன பசங்களா இருக்கீங்க ? எங்கேயிருந்து வரீங்க ?

இ : நாங்க வேற ஊர்ல இருந்து வரோம்.. கைல இருந்த காசு தீந்திடுச்சு அதான் நகையை விக்கலாம்ம்னு வந்தேன்.

நகை : இது எத்தனை பவுன்

இ : அதெல்லாம் தெரியல

நகை : யாரோடது இது ?

இ : என் வீட்ல உள்ளது தான்.

நகை : உண்மையைச் சொல்லு.. நீங்க எங்கே திருடிட்டு வந்தீங்க ? உங்களை போலீஸ்ல புடிச்சு குடுக்கப் போறேன்.. திருட்டுப் பசங்களா ? எங்கயிருந்தோ வந்து… நகையை திருடி என்கிட்டே கொண்டு வரீங்களா ?

( அப்போது நண்பன் ஓடிவிடுகிறான் )

இ : இல்ல.. இல்ல.. இது எங்க வீட்டு நகை தான்.

நகை : பின்னை ஏன் உன் நண்பன் ஓடிட்டான் ? அப்போ ஏதோ திருட்டுத் தனம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ?

இ : இல்லவே இல்ல.. எங்க கைல காசு இல்ல அதான்.. நாங்க இங்க வந்தோம். நம்புங்க.

நகை : நம்பணுமாம்.. நம்பணும்.. ( போனை எடுக்கிறார் )நம்பர் போடுகிறார். சார் போலீஸ் ஸ்டேஷனா ?

( இப்போது இ. ம ஓடிவிடுகிறான் )

நகை : ஹா..ஹா.. சும்மா மிரட்டினதும் பசங்க ஓடிட்டாங்க.. எப்படியும் பத்து பவுன் தேறும். இன்னிக்கு வெலக்கு எப்படியும் ஒரு மூணு லெச்சம் போகும்.. சூப்பர்…

காட்சி 4 :

( இ.ம.. ஒவ்வொரு இடமாக வேலை தேடுகிறான் )

இ.ம : ஐயா.. இங்க ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்குமா ? என்ன வேலைன்னாலும் செய்வேன்…

பின் குரல் : வேலையா ? வேலை பாக்க உனக்கு என்ன தெரியும் ? பொடிப்பயலே.. ஓடு .. ஓடு..

இ. ம ( இன்னொரு இடம் போகிறான் ) : ஐயா.. ஐயா.. இந்த மளிகை கடையில ஏதாச்சும் வேலை இருக்கா ?

பின் குரல் : அப்போ நாங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டிருக்கோம் இங்கே.. ஓடு ஓடு..

இ.ம : ஐயா.. ஐயா… ஹோட்ட்ல்ல மணம் சூப்பரா வருதே… பசி வேற வயிற்றைக் கிள்ளுதே… ஐயா.. ஐயா… எனக்கு இந்த ஹோட்டல்ல ஏதாச்சும் வேலை கிடைக்குமா ?

பின்குரல் : வேலையா ? ஏன் வேலை தேடறே ?

இ.ம : ரொம்ப பசிக்குது.. அதான்..

பின்குரல் : பசிக்குதா.. சரி சரி.. போய் பாத்திரம் எல்லாம் கழுவி வெச்சுட்டு கொஞ்சம் பொங்கல் வாங்கி சாப்பிட்டு போ..

இ.ம : ( மனசுக்குள் ) பொங்கலா ? பொங்கல் வேண்டாம்ன்னு தட்டை தூக்கி எத்தனை கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு எறிஞ்சேன்.. இப்போ அந்த பொங்கலுக்கே நான் இவ்ளோ வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கே..

பின்குரல் : என்னப்பா.. வரியா .. போறியா ?

இ.ம : இதோ வந்துட்டேங்க… (மெதுவாக ) ஏதாச்சும் சாப்பிடவாச்சும் கிடைக்கட்டும்.

காட்சி 5 :

இ.ம தனியே உட்கார்ந்து புலம்புகிறான்.

இ : ஐயோ.. முடியாது.. முடியாது.. என்னால இனிமேலும் முடியாது. கொஞ்சோண்டு பொங்கலுக்காக அவ்ளோ பாத்திரம் கழுவ வேண்டியிருக்கு. காலைல ரெண்டு இட்லிக்காக ஹோட்டலை புல்லா தொடைக்க வேண்டி இருக்கு. மத்தியானம் கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்காக எல்லாரோட எச்சில் இலையையும் தூக்கி வெளியே போட வேண்டியிருக்கு.. அப்பப்பா என்னால முடியாதுப்பா..

இ : சே… எவ்ளோ ஜாலியா இருந்தேன் வீட்ல…

இ : ( தலையில் அடித்துக் கொள்கிறான் ) சே.. வீட்ல படிக்கிறது மட்டும் தான் வேலை.. இங்க அதை விட ஆயிரம் மடங்கு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு.

இ : ( தரையை மிதிக்கிறான் ) நான் வீட்லயிருந்து காசு திருடாமலாச்சும் இருந்திருந்தா திரும்பி போயிருக்கலாம். அப்பா அடிச்சாலும் எவ்ளோ பாசமா இருந்தாரு. எல்லா வீக்கெண்டும் வெளியே கூட்டிட்டு போவாரு. ஜாலியா கதை சொல்லி தருவாரு. சே.. எவ்ளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன்.

இ : அவருக்கு எதிரா மட்டுமா தப்பு பண்ணினேன். திருடுறது தப்புன்னு கடவுள் சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு எதிராகவும் இல்லையா தப்பு பண்ணினேன்.

இ : கிடைக்காது… கிடைக்காது.. எனக்கு மன்னிப்பே கிடைக்காது.. ஐயோ.. நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்.

இ : பரவாயில்ல… ம்ம்ம் நான் போவேன். அப்பாகிட்டே போய்.. உண்மையை எல்லாம் சொல்லி மன்னிப்பு கேப்பேன். அப்பா என்ன சொல்லுவாரு ? ( யோசிக்கிறான் )

( அப்பா பின்குரல் அல்லது இ.ம அப்பாவைப் போல பேசுவது )

டேய்..என்ன தைரியம் இருந்தா இந்த வீட்டுக்குள்ளே காலெடுத்து வைப்பே… உன்னை இவ்ளோ பாசமா பாத்துகிட்டதுக்கு ஊரை விட்டே ஓடிப் போயிட்டே இல்ல… எங்க மானம் மரியாதை எல்லாம் போச்சு… இப்போ எதுக்கு வந்தே !

இ : ஐயையோ.. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே.. ஓடிப் போனதுக்கே இப்படின்னா.. பணம் எடுத்துட்டு போனேனே.. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாரு ?

( அப்பா பின்குரல் அல்லது இ.ம அப்பாவைப் போல பேசுவது )

நில்றா அங்கே… நான் கஷ்டப்பட்டு சேத்து வெச்ச பணத்தை எல்லாம் திருடிட்டு ஓடிட்டியா.. திருட்டுப் பயலே.. கெட்ட சகவாசம் வெக்காதே வெக்காதேன்னு சொன்னேன் கேட்டியா.. உன் அண்ணனைப் பாத்து படிச்சிருக்கலாம்ல.. வந்தது தான் வந்தே.. பணம் எல்லாம் எங்கே..முதல்ல பணத்தை எண்ணி கைல வை….

இ : ஆஹா…… இது அதை விட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே.. பணத்தை எடுத்துட்டு போனதுக்கே இவ்ளோ திட்டுவாருன்னா, நகையை எடுத்துட்டு போனதுக்கு என்ன செய்வாரு ?

( அப்பா பின்குரல் அல்லது இ.ம அப்பாவைப் போல பேசுவது )

டேய்… எங்கடா போயிருந்தே… என்னடா கோலம் இது. என்ன தைரியம் இருந்தா அலமாரியை திறந்து நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருப்பே… எங்கே வெச்சே நகையெல்லாம். டேய்… அந்த கம்பை எடு.. இவன் தோலை உரிச்சு முதல்ல நகையெல்லாம் எங்கேன்னு கேக்கணும்… இவனை வெளுத்தா தான் சரிப்பட்டு வருவான்…

( இ.ம அங்கும் இங்கும் நடக்கிறான் .. பின் பெருமூச்சு விடுகிறான் )

இ.ம : என்னதான் நடந்தாலும் சரி… நான் அப்பா கிட்டே போவேன். எப்படியாவது திருட்டு ரயில் பஸ்.. லாரி.. ஏதாச்சும் புடிச்சாச்சும் நான் கண்டிப்பா ஊருக்கு போவேன். அடச்சே.. இனிமே இந்த திருட்டு வேலையே இருக்கக் கூடாது லைஃப்ல.. ரயில், பஸ்ஸுக்கு டிக்கெட் எடுக்க காசு இல்லேன்னா, நான் ஏதாவது லாரி புடிச்சோ, யார் கிட்டேயாவது லிஃப்ட் கேட்டோ போயிடுவேன். இனிமே எந்த திருட்டு வேலையுமே வேண்டாம். போயிட்டு என்ன பேசலாம்… ம்ம்ம்….

இ.ம : அப்பா.. என்னை மன்னிச்சுடுங்க.. நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். உங்க பணம் நகையெல்லாம் திருடிட்டேன். உங்க கிட்டே சொல்லாம ஓடிப்போயிட்டேன். உங்க மகனா இருக்கவே எனக்கு தகுதியில்லை. உங்க வீட்ல ஒரு வேலைக்காரனாவாச்சும் என்னை சேத்துக்கோங்க… பிளீஸ்… உங்க வீட்ல வேலைக்காரனா இருக்கிறது கூட மிகப்பெரிய நிம்மதி தான்…. ( மெதுவாக ) இப்படி சொல்லலாமா ? இல்லை… இப்படி சொல்லலாமா ?

இ.ம : அப்பா.. நான் நீங்க சொன்னதையும் கேக்கல, கடவுள் சொன்னதையும் கேக்கல. ரொம்பப் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். தயவு செய்து மன்னிச்சுடுங்க. உங்க மகனா இருக்க எனக்கு தகுதியே இல்லை. ஒரு வேலைக்காரனா சேத்துகிட்டு சாப்பாடு போடுவீங்களாப்பா.. பிளீஸ் ?

இ : ( கொஞ்சம் நிம்மதி முகத்துடன் ) ஆமா.. அதான் சரி… நான் கண்டிப்பா போவேன். மன்னிப்பு கேப்பேன்.

இ.ம : அப்பா மன்னிப்பாரா ? ம்ம்ம்.. சே… கண்டிப்பா மன்னிப்பாரு. அவரு எவ்ளோ அன்பானவரு. ஒரு தடவை கால்ல அடிபட்டு நான் அழுதப்போ அவரு கண்ணும் கலங்கிடுச்சு, ஓடி வந்து தூக்கிட்டாரு. ஒரு தடவை ஆஸ்பிட்டல்ல நான் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தப்போ நைட் புல்லா தூங்காம கைய புடிச்சுட்டே பக்கத்துல உக்காந்திருந்தாரு… சின்ன வயசுல எப்பவும் என்ன தோள்ல இருந்து அவர் கீழே விடறதே இல்லை.. அவரு ரொம்ப அன்பானவரு. நிச்சயம் மன்னிப்பாரு… அவருக்கு என்மேல ரொம்ப பிரியம்.. நான் தான் அதை உதாசீனப்படுத்திட்டேன்…

( போகிறான் )

காட்சி 6

( ரொம்ப சோர்வுடன் வீட்டை நோக்கிப் போகிறான் இ.ம அப்பா அவனைப் பார்த்து ஓடி வருகிறார் )

அப்பா : ஓ.. மகனே.. என்னடா ஆச்சு.. எங்கே போயிருந்தே…. உனக்கு ஒண்ணும் ஆகலையெ.. நாங்க பதறிப் போயிட்டோம்.. போலீஸ்ல எல்லாம் கம்ப்ளயின்ட் குடுத்தோம்…

இ.ம : அப்பா. ஐம். சாரி.. என்னை மன்னிச்சிடுங்க… நான் தான்..

அப்பா : அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம்பா…உன்னை பாத்ததுல எவ்ளோ சந்தோசம் தெரியுமா ? சாப்பிட்டியா ?

இ.ம : இல்லப்பா… பசிக்குது…

அப்பா : ஐயோ.. பசியில வந்திருக்கியா… நீ வீட்ல போய் குளிச்சிட்டிரு.. இதோ டாடி ஸ்விகி ல பிரியாணி ஆர்டர் பண்றேன்.. உனக்கு புடிச்ச மட்டன் பிரியாணி..

இ.ம : அப்பா..

அப்பா : நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம்பா.. நீ எனக்கு திரும்ப கிடைச்சுட்டியே.. அதுவே போதும்பா… ரெண்டு வாரமா நான் ஆபீசுக்கே போகல… உன்னைப் பாத்ததுல தான் உயிரே வந்திருக்கு… நீ முதல்ல போய் குளி.. அப்புறம் சாப்பிடுவோம்..நடந்த எல்லாத்தையும் மறந்துடு.. ரிலாக்ஸா இரு.

( இளைய மகன் உள்ளே போகிறான் )

அண்ணன் : அப்பா இது உங்களுக்கே நல்லாயிருக்கா…..

அப்பா : என்னப்பா சொல்றே.. தம்பி வந்திருக்கான்.. முகத்துல சந்தோசத்தைக் காணோமே என்னாச்சு ?

அண்ணன் : வீட்ல இருந்த நகையெல்லாம் திருடிட்டு ஊர் சுத்த போன பையன் வந்த உடனே ஸ்விகில பிரியாணி ஆர்டர் பண்றீங்க. . வீட்ல இருந்து, உங்க பேச்சைக் கேட்டு, நல்ல பிள்ளையா படிச்சிட்டிருந்த எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா ?

அப்பா : என்னப்பா பேசறே.. தம்பியை காணொம்ன்னு நாம எவ்ளோ தவிச்சுப் போயிட்டோம். அவன் திரும்பி வந்திருக்கான். செத்துப் பொழச்சு வந்திருக்கான். அவனை நாம தானேப்பா கவனிக்கணும்.

அண்ணன் : அப்போ கூடவே இருக்கிறவனுக்கு மரியாதை இல்லையா ?

அப்பா : அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா.. எனக்குள்ள எல்லாமே உங்களுக்குரியது தானே. இப்போ நாம தம்பியை கவனிப்போம். பாவம் எவ்ளோ நாள் சாப்டாம இருந்தானோ. நாம எல்லாரும் சேந்து இருக்கிறது தானேப்பா சந்தோசம். நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரெண்டு கண்ணுங்க மாதிரி.. எனக்கு ரெண்டு பேருமே வேணும்ல.. வா.. எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்டு எவ்ளோ நாளாச்சு… கோச்சுக்காம வா…

( அப்பாவும் அண்ணனும் உள்ளே போகின்றனர் )

பின் குரல்

தந்தையின் அன்பு மாறாதது. பிள்ளைகள் எவ்வளவு தான் தவறு செய்திருந்தாலும் மனம் திரும்பி தந்தையிடம் வரும்போது தந்தையின் கரம் அரவணைக்கத் தவறாது.மண்ணகத் தந்தையே அப்படியெனில் விண்ணகத் தந்தை எப்படியிருப்பார் ! என்னிடம் வருபவர்களை நான் புறம்பே தள்ளி விடுவதில்லை என்றவர் அவர். அவரது அன்பை புரிந்து கொள்வோ. பாவம் செய்து வழி விலகிப் போனாலும் கவலையில்லை. இன்றே நமது தவறை உணர்வோம். கடவுளிடம் திரும்ப வருவோம். நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை ஏற்றுக் கொள்ள அவர் ஆணிகள் பட்ட கரத்தை ஆவலாய் விரித்துக் காத்திருக்கிறார்.

Posted in Bible Books

பைபிள் கூறும் வரலாறு : 29 யோவேல்

29

யோவேல்

Image result for book of Joel

யோவேல் இறைவாக்கினரைக் குறித்து விவிலியம் அதிகமாகப் பேசவில்லை. அவர் பெத்துவேல் என்பவரின் மகன் என்பதைத் தவிர. இருவருடைய பெயரிலும் ‘கடவுள்’எனும் பொருள் இருக்கிறது, எனவே அவர்கள் ஒரு ஆன்மீகக் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு.

யோவேல் நூல் கிமு 9ம் தூநூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என இறையியலார்கள் நம்புகின்றனர். யோவேல் என்பதற்கு ‘யாவே தான் கடவுள்” என்பது பொருள். இந்த நூலில் மூன்று அதிகாரங்களும், எழுபத்து மூன்று வசனங்களும், இரண்டாயிரத்து முப்பத்து நான்கு வார்த்தைகளும் உள்ளன. யூதாவில் ஆரம்பகாலத்தில் இறைவாக்குரைத்தவர் யோவேல் இறைவாக்கினர்.

‘ஆண்டவரின் நாள்’ எனும் பதத்தை பயன்படுத்திய யோவேல் அதை மிகப்பெரிய எச்சரிக்கையாய் மக்களுக்குக் கொடுத்தார். தீர்ப்பு என்பதும் கடவுளின் நியாயமும் வேற்றின மக்கள் மீதல்ல, இஸ்ரேல் நாட்டின் மீதே விழும் எனும் எச்சரிக்கையை முதன் முதலில் விடுத்தவர் அவர் தான். ‘ஆண்டவரின் நாள்’ என்பது வெளிச்சத்தின் வரவல்ல, இருளின் வரவு. என அவரது இறைவாக்கு அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

பல கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் விண்ணகம் செல்வது சர்வ நிச்சயம் என்றும், எப்படிப்பட்ட பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கடவுள் கை விடமாட்டார் என்றும் நினைக்கின்றனர். அவர்களுக்கு யோவேலின் எச்சரிக்கை என்னவென்றால், ‘ஆண்டவரின் நாள்’ உங்களுக்கு இருளாய் வரும் என்பதே !

வெட்டுக்கிளிகளால் நாடு அடையப்போகும் அழிவை யோவேல் இறைவாக்கினர் முன்னுரைத்தார். நாட்டில் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பு இருக்கும். உண்பதற்கும் எதுவுமின்றி எல்லாம் அழிக்கப்படும். என்பதே அவரது வார்த்தை. சுமார் 60 கோடி வெட்டுக்கிளிகள், அறுநூற்று நாற்பது கிலோ மீட்டர் சதுர பரப்பளவில் விஸ்வரூப வடிவமாய் நாட்டில் நுழைந்தால் ஒரு நாளைக்கு அவை தின்று குவிக்ககூடிய தானியங்கள் எண்பதாயிரம் டன் ! என்கிறது ஒரு கணக்கு.

வெட்டுக்கிளிகள் இறைவனின் தீர்ப்பாய் வருவதை விடுதலைப்பயணம் நூலில் மோசேயின் வாழ்க்கையில் வாசிக்கலாம். இறைவன் அனுப்பிய பத்து வாதைகளில் எட்டாவது வாதை வெட்டுக்கிளிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இயற்கையாகவே நடக்க சாத்தியமுள்ள விஷயங்கள் இயற்கைக்கு மாறான அளவுக்கு விஸ்வரூபமாக நடக்கும் போது இறைவனின் கரம் அதில் இருப்பதை நாம் உணர முடியும். இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் வருகையும் அப்படிப்பட்டதே.

இயற்கை பேரழிவுகள், இடர்கள் எல்லாமே இறைவன் நமக்கு அனுப்புகின்ற ஒரு செய்தி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

யோவேல் இறைவாக்கினரின் வெட்டுக்கிளிகள் உவமை இன்னொரு விஷயத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது. அது பாபிலோனியர்களின் படையெடுப்பு. வெட்டுக்கிளிகளைப் போல படையெடுத்து வருகின்ற வீரர்களை யோவேல் பதிவு செய்கிறார். பாபிலோனியர்களின் படையெடுப்பு தான் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல அனைத்தையும் அழித்து நகர்கிறது. ஒரு குழந்தையோ, ஒரு உயிருள்ள கால்நடையோ கூட தப்பவில்லை என்பது துயரமான வரலாறு.

யோவேல் நூலின் இரண்டாம் பாகம் மக்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் எனும் சிந்தனையின் அடிபடையில் அமைந்துள்ளது. மக்கள் மனம் திரும்பாவிடில் இறைவனின் தண்டனை மிக அதிகமாய் இருக்கும் என்பதை அவரது வார்த்தைகள் எடுத்தியம்புகின்றன.

மக்கள் யோவேலின் இறைவார்த்தைக்குச் செவிமடுத்து மனம் திரும்பவில்லை. அதை விட நல்லது மது அருந்தி மயங்கிக் கிடப்பது என சென்று விட்டனர். இப்போது இரண்டாம் முறையாக யோவேல் அழைப்பு விடுக்கிறார்.

“உங்கள் உடைகளையல்ல, இதயங்களைக் கிழித்துக் கொள்ளுங்கள்” என்பது புதிய அறைகூவலாக வருகிறது. வெளிப்படையான அடையாளமல்ல, உள்ளார்ந்த மாற்றமே தேவையானது. என்பதே அதன் பொருள்.

யோவேல் இறைவாக்கினர் மனம் திரும்புதலை மகிழ்ச்சியின் அடையாளமாய் கூறுகிறார். இழந்து போனவை திரும்பக் கிடைக்கும் எனும் நம்பிக்கையின் வார்த்தையையும், ஆறுதலின் வார்த்தையையும் தருகிறார்.

எனது வார்த்தைகளைக் கேட்டு நடந்தால் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என இறைவன் வாக்களித்தார். “நான் மாந்தர் யாவர்மேலும் என் ஆவியைப் பொழிந்தருள்வேன்; உங்கள் புதல்வரும் புதல்வியரும் இறைவாக்கு உரைப்பர்; உங்கள் முதியோர் கனவுகளையும் உங்கள் இளைஞர்கள் காட்சிகளையும் காண்பார்கள்.
அந்நாள்களில், உங்கள் பணியாளர், பணிப்பெண்கள் மேலும்
என் ஆவியைப் பொழிந்தருள்வேன்” என்றுரைத்தார் அவர்.

ஆண்டவரின் நாள் எப்படி இருக்கும், அதற்கு என்ன அறிகுறி தெரியும் என்பதைப் பற்றி யோவேல் உரைத்தது மிக முக்கியமானது. “எங்குமே, இரத்த ஆறாகவும் நெருப்பு மண்டலமாகவும், புகைப்படலமாகவும் இருக்கும். அச்சம் தரும் பெருநாளாகிய ஆண்டவரின் நாள் வருமுன்னே, கதிரவன் இருண்டு போகும்; நிலவோ இரத்தமாக மாறும்” என்றார் அவர்.

மீட்பின் நம்பிக்கையாக அவரது வார்த்தை “ஆண்டவரின் திருப்பெயரைச்சொல்லி வேண்டுவோர் யாவரும் தப்பிப்பிழைப்பர்” என ஒலிக்கிறது.

யோவேல் நூலிலுள்ள தீர்க்கதரிசனங்களில் சில நிறைவேறிவிட்டன. இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை மற்றும் இறுதி நியாயத் தீர்ப்புடன் மற்றவையும் முடிவு பெறும்.

மிகவும் சுருக்கமான இந்த நூல் மிகவும் பரந்துபட்ட இறை சிந்தனைகளை நமக்குத் தருகிறது.

Posted in Bible Books

பைபிள் கூறும் வரலாறு : 28 ஓசேயா

28
ஓசேயா

Image result for book of hosea

வடநாடான இஸ்ரேலில் இறைவாக்கு உரைத்தவர் ஓசேயா இறைவாக்கினர். ஆமோஸ் இறைவாக்கினர் இறைவாக்கு உரைத்த பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் இவர் இறைவாக்கு உரைத்து வந்தார். வடநாடு வீழ்ச்சியுறுவதற்கு முன் கடைசியாக இறைவாக்கு உரைத்த இறைவாக்கினர் ஓசேயா தான்.

ஓசேயாவின் இறைவாக்கு, அன்பும் கருணையும் கலந்த அறைகூவலாய் மக்களை நோக்கி நீண்டது. கண்டித்தும், தண்டித்தும் மக்களை அழைத்த இறைவன் கடைசியாய் ஒருமுறை மக்களை இதயம் கசியக் கசிய அழைக்கின்ற நூல் இது எனலாம். ஓசேயா என்பதற்கு மீட்பு என்று பொருள். இதில் பதினான்கு அதிகாரங்களும், 197 வசனங்களும், 5175 வார்த்தைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. அவரது நாற்பது ஆண்டு கால இறைவாக்கு உரைத்தலை இந்த நூல் பதிவு செய்திருக்கிறது.

அன்பும் நம்பிக்கையும் கலந்த உறவை இறைவன் எதிர்பார்க்கிறார். மணப்பெண்ணான இஸ்ரேலோடு இறைவனுக்கு இருக்கின்ற உடன்படிக்கையாக இந்த நூல் அமைகிறது.

இறைவனுக்கும், மணப்பெண்ணான இஸ்ரேலுக்கும் இருக்க வேண்டிய அன்பும், நம்பிக்கையும் வலுவிழந்தபோது ஓசேயா இறைவாக்கினர் இறைவாக்கு உரைத்தார். “இணைபிரியாமல் இருந்த நமது அன்புறவு என்னவாயிற்று ? ” என்பது அவரது கேள்வியாய் இருந்தது.

இறைவனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே இருக்கும் திருமண உறவின் வலிமையையும், வலியையும் புரிந்து கொள்ள இறைவன் இறைவாக்கினர்களை பல்வேறு கடின சூழ்நிலைகளுக்குள் வழி நடத்துவது வழக்கம். எரேமியாவை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்றார் இறைவன். இஸ்ரேல் இல்லாத வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது என்பதை மனைவி இல்லாத எரேமியா புரிந்து கொண்டார்.

எசேக்கியேலின் மனைவி இறந்து விடுகிறார். ஆனால் எசேக்கியேல் அழக்கூடாது என இறைவன் கூறுகிறார். காதல் மனைவி இழந்து போகும் துக்கம் எவ்வளவு கடினமானது என்பதை எசேக்கியேல் உணர்ந்தார். அதன் மூலம் வழிவிலகும் யூதாவின் செயல் இறைவனை எவ்வளவு கலங்கடித்தது என்பதைப் புரிந்து கொள்கிறார்.

அதே போல ஓசேயாவுக்கும் ஒரு புதிய படிப்பினையைக் கொடுக்கிறார். அதன்படி ஒரு விலைமாதுவை திருமணம் செய்து கொள்ள இறைவன் அவரிடம் சொல்கிறார். அவரும் அப்படியே செய்கிறார். அவளுடன் அன்பாய் குடும்பம் நடத்துகிறார். அவளுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் பிறந்தனர். அதில் ஒன்றேனும் வழிதவறிப் பிறந்த குழந்தையாய் அமைந்து விடுகிறது.

பின் ஓசேயாவின் மனைவி அவரை விட்டு விட்டு மீண்டும் பழைய விலைமகள் தொழிலுக்கே செல்கிறாள். ஓசேயாவோ அவளை தேடிக் கண்டுபிடித்து மீட்டுக் கொண்டு வருகிறார். சில காலத்துக்குப் பின் இருவரும் மீண்டும் வாழ்க்கையைத் தொடர்கின்றனர்.

ஓசேயாவின் மனைவி பாவ வாழ்க்கையில் புரண்டு கிடக்கிறார். ஓசேயா அவளை மணம் முடித்த பின்னும் அவருக்கு உண்மையாய் இருக்கவில்லை. அவளுடைய அன்பு போலித்தனம் மிகுந்ததாய் இருந்தது. மீண்டும் பாவ வழிக்கே திரும்பிய அவளை ஓசேயா மீட்கிறார். இஸ்ரேல் நாட்டை ஓசேயாவின் மனைவியோடு இறைவன் ஒப்பிடுகிறார்.

ஓசேயாவோ தொடர்ந்து அன்பு செலுத்துகிறார். கண்டிப்பை வெளிப்படுத்தினாலும் மனைவியோடு அன்பாக வாழ்கிறார். இறைவனின் அன்பை இத்துடன் ஒப்பிடுகிறார் இறைவாக்கினர்.

ஓசேயாவின் நூல் , ஏழு வகையான பாவங்களை பட்டியலிடுகிறது.

1. தங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் மக்கள் உண்மையற்றவர்களாக இருந்தார்கள். இறைவனோடும் அவ்ர்கள் உண்மையான அன்பு வைக்கவில்லை.

2. இறைவனை மறந்து, அவரிடம் ஆலோசனை கேட்காமல் தாங்களாகவே முடிவெடுத்து வந்தனர். தங்கள் அரசனையும், ஆள்வோர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கையில் இறைவனை அவர்கள் நினைக்கவில்லை.

3. மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாய் இருக்கவில்லை. ஒருவரை மற்றவர் குறைகூறியும், புறங் கூறியும் வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

4. பிற இன மக்களின் கடவுள்களை வழிபட்டு வந்தனர்.

5. தகாத உறவுகளின் பாதையில் நடந்து தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையைக் கறைபடுத்திக் கொண்டனர்.

6. இறைவனின் அறிவுரைகளை நிராகரித்து வாழ்ந்தனர்.

7. நன்றியில்லாத மக்களாய் அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.

மக்களுடைய அரைவேக்காட்டுத் தனத்தை ஓசேயா தனது உவமைகளின் மூலமும், உரைகள் மூலமும் தொடர்ந்து விளக்குகிறார். ஒருமுறை கேக் செய்வதைப் பற்றி சொல்லி அதை விளக்குகிறார். ஒரு புறம் மட்டும் வெந்து போகின்ற கேக்கானது மறு மக்கத்தில் பச்சையாக இருக்கும். அதை யாரும் சாப்பிட முடியாது. அதுபோல இஸ்ரேல் மக்களின் வாழ்க்கை பயனற்றதாக இருக்கிறது என்று ஒரு முறை விளக்கினார்.

வேடனின் வலையில் சிக்கிக் கொண்ட புறாவைப் போல இஸ்ரேல் இருக்கிறது என்று இன்னொரு முறை குறிப்பிட்டார்.

இஸ்ரேலின் இந்த நிலமைக்குக் காரணமாக ஓசேயா நான்கு வித மக்களைக் குறிப்பிடுகிறார். அதில் கடவுளை அறியாத குருக்கள், போலித் தீர்க்கத் தரிசிகள், இறைவனின் வழியில் நடக்காத மன்னர்கள், ஏழைகளை ஒடுக்கும் முதலாளிகள். இந்த நாலு வகையினரும் தான் இஸ்ரயேலின் வீழ்ச்சிக்கு முக்கியமான காரணம்.

ஓசேயா நூல் வியப்பான ஒரு ஆன்மீக அனுபவம்.

Posted in Bible Books

பைபிள் கூறும் வரலாறு : 27 தானியேல்

27
தானியேல்

Image result for book of daniel

விவிலியத்திலுள்ள பிரபலமான புத்தகங்களின் பட்டியலைப் போட்டால் தானியேல் நூலும் தவறாமல் இடம் பிடிக்கும். நிறைய ஆச்சரியங்களாலும், வியப்பூட்டும் நிகழ்வுகளாலும், குறியீடுகளாலும் நிரம்பியிருக்கும் நூல் என தானியேல் நூலைச் சொல்லலாம்.

இஸ்ரேல் மக்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட போது அவர்களோடு பாபிலோன் நாட்டுக்கு வந்தவர் தான் தானியேல். அப்போது கொடுங்கோலன் நெபுகத்நேசர் ஆட்சியில் இருக்கிறார்.

தானியேல் பாபிலோனில் இறைவனுக்கு சாட்சியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறார், அங்குள்ள மக்களையும் இறைவனின் அருஞ்செயல்களைக் காண வைக்கிறார். மக்கள் இறைவனை நாடி வர காரணமாகிறார் என்பது இந்த நூலின் ஒரு வரிச் செய்தி எனலாம்.

எபிரேய மொழியிலும், அரேமிய மொழியிலும், கிரேக்க மொழியிலும் என மூன்று மொழிகளில் கலந்து எழுதப்பட்ட நூல் தானியேல். விவிலியத்தில் மொத்தம் 735 எதிர்கால தீர்க்கதரிசனங்கள் உண்டு. அதில் 166 தானியேல் நூலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பது வியப்பான விஷயம். இதில் பெரும்பாலானவை குறியீடுகள்.

கிமு 605, 606 களில் தானியேல் பாபிலோனுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறார். அரசவையில் வேலை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அவரும் அவருடைய மூன்று நண்பர்களும் அங்கே பணியாற்றுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பாபிலோனிய பெயர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. பெயர்களை மாற்றிக் கொண்டாலும் இறைவனை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை அவர்கள். இறைவன் தந்த கட்டளைகளைக் கடைபிடித்து வாழ்கின்றனர்.

இந்த நூல் தானியேலின் 75 ஆண்டு கால வாழ்க்கையையும், இஸ்ரேல் மக்களின் 440 ஆண்டு கால வரலாற்றையும் பதிவு செய்கிறது. தானியேல் நூலில் பன்னிரண்டு அதிகாரங்கள் உள்ளன. முதல் ஆறு அதிகாரங்களும் எளிமையாகவும், வியப்பூட்டும் அற்புதங்களாலும் நிரம்பியிருக்கின்றன.

ஒரு நிகழ்வில் மன்னன் நெபுகத்நேசர் ஒரு கனவு காண்கிறார். பொதுவாக கனவுக்கு விளக்கம் கேட்கத் தான் அறிஞர்களை அழைப்பார்கள். இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக மன்னன் ஒரு கட்டளை இடுகிறார். அறிஞர்கள் மன்னர் கண்ட கனவையும் சொல்ல வேண்டும், அதன் பலனையும் சொல்ல வேன்டும். யாராலும் விடுவிக்க முடியாத இந்தப் புதிரை தானியேல் விடுவித்தார். கனவையும் சொல்லி அதன் பலனையும் அவர் விளக்கினார். அந்தக் கனவு கடவுளால் நெபுகத்நேசருக்கு விடுக்கப்பட்ட ஒரு எச்சரிக்கை. அரசுகளை அமைப்பதும், கலைப்பதும் என்னால் ஆகும் என்பதை இறைவன் இந்த கனவின் மூலம் மன்னருக்குப் புரிய வைக்கிறார்.

இன்னொரு நிகழ்வில், மன்னன் தன்னுடைய பொற்சிலை ஒன்றை வடிக்கிறான். அது 90 அடி உயரமும், ஒன்பது அடி அகலமும் உடையது. அதை மக்கள் எல்லோரும் வணங்க வேண்டும் என்பது அரச கட்டளை. எல்லோரும் கட்டளைகளுக்குக் கட்டுப்படுகிறார்கள். ஆனால் தானியேலின் நண்பர்கள் “சாத்ராக்கு, மேசாக்கு, ஆபேத்நெகோ” ஆகியோர் மன்னனை வணங்காமல் கடவுளை மட்டுமே வணங்குகின்றனர். அதனால் கோபமுற்ற மன்னன் அவர்களுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பை வழங்குகிறார். அவர்களோ அதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

வழக்கத்தை விட ஏழு மடங்கு சூடான நெருப்புச் சூளையில் அவர்கள் எறியப்பட்டனர். அவர்களை நெருப்பில் எறியச் சென்றவர்கள் அந்த வெப்பத்தில் கருகி இறந்தனர். ஆனால் நெருப்புக்குள் விழுந்தவர்களோ நெருப்பின் நடுவே இறைவனோடு உலவினார்கள். அதிர்ந்து போன மன்னன், இவர்களின் கடவுளே உண்மைக் கடவுள் என பிரகடனம் செய்தான்.

இன்னொரு கனவில் ஒரு மிகப்பெரிய மரம் வானளாவ வளர்ந்து நிற்கிறது. எல்லா வித விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் அது நிழலும், கனியும் தருகிறது. அது பின்னர் கடவுளின் தூதனால் வெட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது. ஆனாலும் அதன் அடிமரம் மட்டும் விட்டு வைக்கப்படுகிறது. ஏழு ஆண்டுகள் அது அப்படியே இருக்கும் என உரைக்கப்படுகிறது. அதன் விளக்கத்தையும் தானியேலால் மட்டுமே கூற முடிந்தது.

கனவின் படி மன்னனே அந்த மரம். மன்னன் வீழ்வான். ஏழு ஆண்டுகள் அவன் விலங்கைப் போல அலைவான். புல் தின்று, பனியில் நனைந்து ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவனாய் வாழ்வான். ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் அரசு அவனுக்குக் கிடைக்கும். தானியேலின் விளக்கத்தின் படியே அனைத்தும் நடந்தன.

இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வில் மன்னனை வழிபட மறுத்த தானியேல் சிங்கத்தின் குகையில் வீசப்படுகிறார். அப்போது மன்னனாய் இருந்தவர் தாரியு. தானியேலின் வயது 90 ! தானியேல் சிங்கத்தின் குகைக்குள் அமைதியாய் துயில்கிறார் சிங்கங்கள் அவரை எதுவும் செய்யவில்லை. மறுநாள் எல்லோரும் வியப்படைகின்றனர். தானியேலின் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அப்போது குகையில் எறியப்படுகின்றனர். தரையை அடையும் முன் சிங்கங்கள் அவர்களைக் கவ்விக் கிழிக்கின்றன !

இரண்டாம் பாகமான ஏழு முதல் 12 வரையிலான அதிகாரங்கள் கொஞ்சம் கடினமான குறியீடுகளால் ஆனது. அவை மிகப்பெரிய இறையியல் சிந்தனைகளும், துல்லியமான எதிர்கால தீர்க்கத்தரிசனங்களும் அடங்கியது.

மொத்தத்தில், தானியேல் நூல் இறைவனின் வலிமையையும், திட்டங்களையும் விளக்கும் ஒரு அற்புதமான பெட்டகம்.