Posted in Bible Poems

வழிகாட்டும் என் தெய்வமே

Image result for jesus christmas star

பல்லவி

வழிகாட்டும் விடிவெள்ளியே
குடில் மீது ஒளிகாட்டுதே

புவி மீது இறை மைந்தன் வரவானதே
இறைவார்த்தை நிறைவேறவே – இனி
நிலவாழ்க்கை நிலைமாறவே.

அனுபல்லவி

கருவாகி திருவாகி இறையாகி உருவாகி
குடிலோடு எருவோடு மரியன்னை மடியோடு
புல்லணை வந்தானவா – எம்
புவிதேவன் என்றானவா

சரணம்

உனைத்தேடும் இடையர்கள் மனம் கேட்கிறேன்
பணிகின்ற ஞானியர் குணம் கேட்கிறேன்
பட்டம் புகழ் வாழ்வில் வீணாகிடும்
உந்தன் வரம் வந்தால் வானாகிடும்.

உனைத்தேடும் இடையர்கள் மனம் கேட்கிறேன்
வினை தீர்க்க எனைச் சேர்த்தவா – முன்
அணை தனை அணைத்திட்டவா

எழிலோடு தொழுவோடு அழியாத புகழோடு
விழியோடு பிழைதன்னை அழிக்கின்ற தழலோடு
குடில் மீதில் விடிவானவா – எம்
இடி சோக முடிவானவா

Advertisements
Posted in Bible Poems

கீழ்ப்படி

Image result for obeying god

ஆதாம், ஏவாள்
கீழ்ப்படிய மறுத்ததில்
ஆரம்பமானது
கீழ் நோக்கும் படிக்கட்டு.

நோவா காலத்தில்
வெள்ளத்தில் அழிக்கப்பட்டு
கீழிறங்கி,

மோசே காலத்தில்
கீழ்ப்படிதலின் நிலை
இன்னும் கொஞ்சம் கீழிறங்கி,

கீழ்ப்படியுங்கள்
எனும்
முழக்கங்களோடு வந்த
தீர்க்கத் தரிசிகள்
தீர்க்கப் பட்டபோது
பல படிகள் கீழிறங்கி.
கீழிறங்கி….

மீறல்களே
மனுக்குலத்தின் விழுந்த
கீறல்களாயின.

கீழ்ப்படியுங்கள்
கட்டளைகளுக்கு
எனும் முழக்கங்களோடு
வந்த
இயேசுவையும்
இழுத்து அறைந்தாயிற்று
சிலுவையில்.

முழக்கங்களும்
முழக்கமிட்டவர்களும்
அழிக்கப்பட்டாலும்
முழுமையாய்
கீழ்ப்படிந்தோர் மட்டுமே
மூன்றாம் நாளில்
உயிர்க்கிறார்கள்.

கீழ்ப்படி !
அதற்குப் பிறகே
மேல்படி எனும்
அறிவுரைகள் இன்னும்
அழியவேவில்லை.

இத்தனை உதாரணங்கள்
இருந்தபின்னும்
கீழ்ப்படிதல் மழை
இன்னும்
பல இதயங்களில்
பொழியவேயில்லை.

Posted in Bible Poems

காத்திருப்பு

Image result for Old Lady alone shadow

அவருக்கு
அவள் மேல் தீராத காதல்.

பழகிய பொழுதில்
பிழையாய் விழுந்த இழை ஒன்று
அவரை
அவளிடமிருந்து
தூரமாய் துரத்தியிருந்தது.

மன்னிக்கும் மனநிலை
அவளிடம்
மையம் கொள்ளவில்லை
எனவே
தனிமை என்னும்
தற்காப்புச் சிறைக்குள்
தவம் கிடந்தாள் அவள்.

அவன் அனுப்பிய
மன்னிப்பின் மனுக்களும்,
விருப்பத்தின் விண்ணப்பங்களும்
வாசல் சுவரில்
இடித்தே
இடிந்து போய்க் கிடந்தன.

அடிக்கின்ற வெயிலுக்கு
மடிந்து போகும்
பனித்துளிப் பிரயோகங்களல்ல
அவன்
கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது !
தொடர் மறுப்புகளுக்கும்
வெறுத்துப் போகாத
கதவு தட்டும் காற்றை !

கடைசியில் வாசல் திறந்தது.
அவள்
தனக்கு வெளியே
கதவருகில் காத்திருந்த
காதலைக் கண்டு கொண்டபோது,
காலம்
அவளுக்கு வயது
எழுபத்து நான்கு என
எழுதிப் போனது !

இறைவனின் பொறுமையும்
இத்தகையதே !

காலம் காலமாய்
மூர்க்கத்தன வழிகளை விலக்க
தீர்க்கத்தரிசிகளை
திருந்தா மனங்களுக்கான
மருந்தாய் அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்.

கல்வாரி,
கல் மனங்களுக்கான
கடைசி அழைத்தல்.

கதவுகளைத் திறந்தால்
வெளிச்சம் காண்பீர்,
மறுதலித்தாலோ
மரணம் மட்டுமே நிரந்தரம்

Posted in Bible Poems

பொறுமை பயில்

Image result for mother and son

ரசனைகளின் உச்சமென
தாய்
கண்போலப் பார்த்திருந்த
கண்ணாடி சீசா
பையனின் கைபட்டு
உடைந்து விழுந்தது.

தாயின் கோபம்
புல் வெட்டிக் கொண்டிருந்த
புருஷன் மேல்
பாய்ந்தது,

அவன்
அந்தக் கோபத்தைப்
பெருக்கி
அலுவகலத்தில்
உதவியாளரிடம் கொட்டினான்

அவன் அதை
பயணத்தின் போது சிலரிடம்
வேகமாய் வீசினான்…

அது
தீக்குச்சியிலிருந்து
புறப்பட்ட
சின்ன நெருப்பு
காய்ந்த காட்டுக்குள்
பாய்ந்தது போல பயணித்தது.

எங்கே
முடியும் இது ?

வழிநெடுகிலும்
விதைக்கப்படும் கோபம்
எத்தனை வீடுகளில்
அறுவடையாகும் ?

சீசா உடைந்த இடத்திலேயே
கோபத்தையும்
உடைத்துப் போட்டிருந்தால்,
ஓர்
நிதான நிமிடத்தோடு
தீக்குச்சி அணைக்கப் பட்டிருந்தால்,

காடெரிக்கும் நெருப்பு
போன்ற
நாடெரிக்கும் கோபம்
வரவேற்பறையோடு முடிந்துபோயிருக்கும்.
வீதிகளெங்கும்
விளம்பப் பட்டிருக்காது !

எப்போதேனும்
கோபம் வந்தால்
சிலுவை நிகழ்வைச் சிந்தியுங்கள் !

அது
பொறுமையின் சிகரம்,
அதனோடு ஒப்பிட்டால்
நாம்
சிகரமெனக் கருதுவதெல்லாம்
வெறும் அகரம்.

Posted in Bible Poems

விவிலியத்தில் பெண்கள்

Image result for amy carmichael
தூய மங்கை தேடிய
தேவனின் கண்களுக்கு
தென்பட்ட பெண்
மரியாள்.

இறைவனின் தாயாராகத் தயாரானாள்.
வேதத்தைக் கற்க‌
பாதத்தில் பணிந்து
அமர்ந்த பெண்
மரியாள்.

இறைவனின் பாராட்டுக்குப் பாத்திரமானாள்.

கல்லறையில் கர்த்தரைக்
காணாம‌ல் க‌ல‌ங்கி
பாச‌த்தால் ப‌த‌றிய‌வ‌ள்
ம‌ரியாள்.

இறைவ‌னின் காட்சிக்குச் சாட்சியானாள்.

ஆல‌ய‌த்தை அக‌லாம‌ல்
ஆண்ட‌வ‌னை வில‌காம‌ல்
முதுமையிலும் புதுமையான‌வ‌ள்
அன்னாள்.

இறைவ‌னை அறிவிக்கும் வ‌ர‌மானாள்.

இந்திய உடைய‌ணிந்து
காபியால் உட‌ல்த‌ட‌வி
தீவெயிலில் தொலைந‌ட‌ந்தாள்
ஏமிகார்மைக்கேல்

ஆத்மாக்களை ஆதாய‌ம் தான்செய்தாள்.

ந‌ல‌மாய் வாழ்கின்றோம்
வ‌ள‌மாய் வாழ்கின்றோம்
இறைவ‌னை இத‌ய‌த்தில்
சும‌க்கின்றோமா ?
இறைவ‌னின் ப‌ணிக்கென‌ ந‌ட‌க்கின்றோமா ?

விண்ண‌க‌ வாழ்வுக்காய்
ம‌ண்ணிலே வாழ்கின்றோம்
பெண்மையின் வ‌லிமையை
உண‌ர்கின்றோமா ?

இறைவனை செய‌லிலே காட்டுகிறோமா ?

முடிவெடுப்போம்.

ஆணும் பெண்ணும் இறைவ‌னில் ச‌ம‌மே
இறைவ‌னை நெஞ்சிலே ஏந்திடு ம‌ன‌மே

ந‌ன்றி .. வ‌ண‌க்க‌ம்

Posted in Bible Poems

இயேசுவின் கண்கள்

Image result for eyes of jesusகருணையைச் சொல்லும் கண்கள் இவை
இதயத்தை வெல்லும் கண்கள் இவை
இரக்கத்தில் இருக்கும் கண்கள் இவை
இடறல் இல்லாக் கண்கள் இவை

நம்பிக்கை நல்கும் கண்கள் இவை
பணிவினைப் பழகும் கண்கள் இவை
தோழமை பேசும் கண்கள் இவை
பகைமை இல்லாக் கண்கள் இவை

துயரைத் துடைக்கும் கண்கள் இவை
உயிரை உருக்கும் கண்கள் இவை
மன்னிக்கச் சொல்லும் கண்கள் இவை
இறைவனின் மனிதக் கண்கள் இவை

இருட்டே இல்லாக் கண்கள் இவை
மிரட்டல் மின்னாக் கண்கள் இவை
பகைமை பாராக் கண்கள் இவை
பகைவனை அணைக்கும் கண்கள் இவை

வேற்றுமை பாராக் கண்கள் இவை
வெறுப்பினை தாராக் கண்கள் இவை
போலியை எரிக்கும் கண்கள் இவை
புன்னகை விரிக்கும் கண்கள் இவை

பாவம் கழுவும் கண்கள் இவை
பாவியைத் தழுவும் கண்கள் இவை
நேசம் பழகும் கண்கள் இவை
நேசர் இயேசுவின் கண்கள் இவை

போதனை செய்யும் கண்கள் இவை
வேதனை கொய்யும் கண்கள் இவை
மீட்பைச் சொல்லும் கண்கள் இவை
மீட்பர் இயேசுவின் கண்கள் இவை.
Image result for eyes of jesus

தாழ்மைக் கடலாய் இயேசுவின் கண்கள்
தாய்மைச் சுடராய் இயேசுவின் கண்கள்
உயிரின் ஒளியாய் இயேசுவின் கண்கள்
வாழ்வின் வழியாய் இயேசுவின் கண்கள்

விண்ணக அன்பாய் இயேசுவின் கண்கள்
மண்ணக மீட்பாய் இயேசுவின் கண்கள்
இறவாக் காவியம் இயேசுவின் கண்கள்
எனையே நோக்கும் இயேசுவின் கண்கள்

கருணைக் கவிதை இயேசுவின் கண்கள்
பரிவின் உருவம் இயேசுவின் கண்கள்
இரக்கம் இறக்கா இயேசுவின் கண்கள்
உனக்கும் எனக்கும் இயேசுவின் கண்கள்.

பணிவின் நதியாய் இயேசுவின் கண்கள்
துணிவின் அணையாய் இயேசுவின் கண்கள்
பாசம் தழுவும் இயேசுவின் கண்கள்
பாதமும் கழுவும் இயேசுவின் கண்கள்.

மீட்பின் மழையாய் இயேசுவின் கண்கள்
பிழையே அறியா இயேசுவின் கண்கள்
பாவம் வெறுக்கும் இயேசுவின் கண்கள்
பாவியை நெருங்கும் இயேசுவின் கண்கள்.

கண்ணுக்குக் கண்ணல்ல இயேசுவின் கண்கள்
மன்னிப்பு சொல்வதே இயேசுவின் கண்கள்
இடறல் கொள்ளா இயேசுவின் கண்கள்
இமையை மூடா இயேசுவின் கண்கள்.

Image result for eyes of jesus

இயேசுவின் விழிகள்
பேசிடும் மொழிகள்
அன்பே என்பதை அறிவாய் மனமே

இயேசுவின் விழியில்
பார்வையின் வழியில்
மனமே மனமே செல்வாய் தினமே

கண்கள் ஒளியாய் இருந்தால் உடலே
ஒளியாய் ஒளிரும் என்றவர் இயேசு
கண்ணாய் வழியாய் ஒளியாய் நமக்கு
நேற்றும் இன்றும் என்றுமே இயேசு

Image result for eyes of jesus

காற்றும் போர்வை தேடும் இரவில்
மழலைக் கண்கள் மரியின் மடியில்
ஆடிடைக் குடிலில் ஆதவன் விடியல்
ஆவினம் நோக்கும் ஆண்டவன் விழிகள்

கொட்டில் மீது
கொட்டக் கொட்ட
விழித்தே கிடந்தன பரமன் விழிகள்

விண்மீன் தூதர்
சொல்லக் கேட்டு
விழுந்தே தொழுதனர் ஆயர், ஞானியர்

அந்தக் கண்கள் மழலைக் கண்கள்
மூவொரு தேவனின் மகிமைக் கண்கள்
வெள்ளைப் பனியை ஒத்தக் கண்கள்
மரணம் தேடி ஜெனித்தக் கண்கள்

Image result for eyes of jesus

எரிகோ வழியில் பார்வைப் பிழையில்
இறைவா இரங்கென கதறினர் இருவர்
இரங்கா திருக்குமா இறைவன் விழிகள்
பரமன் தொட்டார் பார்வையை மீட்டார்.

வாயை மூடு
என்றவர் வாயை
இறைவன் இரக்கம் இறுக்கி அடைத்தது.

நம்பும் மனதை
ஆண்டவன் கண்கள்
அன்பால் என்றும் இறுக்கி அணைத்தது.

அந்தக் கண்கள் புதுமைக் கண்கள்
பார்வை ஊற்றைத் திறக்கும் கண்கள்
ஏழைக் குரலைக் கேட்கும் கண்கள்
ஏசுவின் கண்கள் பாசக் கண்கள்.

Image result for eyes of jesus

கொல்கொதா மலையில் பட்டப் பகலில்
உயிரும் சொட்டும் சிலுவை வலியில்
கருணை மட்டும் விலகிட வில்லை
கள்வனை மீட்டன விண்ணக விழிகள்

ஆதாம் பாவம்
கனியால் வந்தது
தந்திர சாத்தான் மொழியால் வந்தது

கனியின் பாவம்
மனுவால் தீர்ந்தது
சிலுவை இயேசுவின் விழியால் தீர்ந்தது.

அந்தக் கண்கள் சாந்தக் கண்கள்
மனித குலத்தின் சொந்தக் கண்கள்
உள்ளம் ஈர்க்கும் காந்தக் கண்கள்
உன்னை என்னை நோக்கும் கண்கள்.

Posted in Bible Poems

புனித தெரேசா

Image result for Mother Teresa Life

 

மடியில் தாங்கிய மகன்,
மடியும் நிலையில் தொங்க‌
கொல்கொதாவில்
உயிர்
துடித்து நின்றார் ஓர் அன்னை.

ந‌ம்
அன்னை மரியா !

மடியும் தருவாய் மனிதர்களை
மடியில் தாங்கி அன்பால்
கொல்கொத்தாவில்
உயிர்
துடிக்க நின்றார் ஓர் அன்னை.

அது நம்
அன்னை தெரேசா.

புனிதர்கள்
பிறப்பதில்லை,
பிறப்பெடுக்கிறார்கள்.

மனிதம் புறப்படும் இடத்தில்
புனிதர்கள்
பிறப்பெடுக்கிறார்கள்.

அல்பேனிய மழலை
அன்பினால் மலர்ந்தது
வேதனையின் வீதிகளில்
இயேசுவை விளம்பியது.

பலியாய் தொங்கிய‌
இயேசுவுக்காய்
வலிகளைத் தாங்கினார் அன்னை.

புனிதர் பட்டம் என்பது
மதிப்பெண்களால் பெறுவதல்ல‌
மதிப்பீடுகளால் பெறுவது.

திருச்சபை
அன்னையின் பணிகளை
அலசியது !
மலைமேல் இருக்கும் ஊர்
மறைவாய் இருக்க முடியுமா ?

பணியின் வாசனை,
வத்திக்கான் வாசலுக்கு
அறிக்கையாய்
அனுப்பப்பட்டது.

இறையின் வெளிச்சத்தில்
பணியின் பாதைகள்
அலசப்பட்டன.

வியப்பின் ஒப்பத்துடன்
போப்பின் பார்வைக்கு
அன்னையின் அறிக்கை
வந்து சேர்ந்தது.

செபத்தின் ஒளியில்
இயேசுவின் வழியில்
போப்
முடிவெடுக்க முடிவுசெய்தார்.

அன்னையின் பெயரால்
இயேசுவின் அருளால்
புதுமை ஒன்று
நடந்ததாய்
நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்.

அது நடந்தது !
அருளாளர் பட்டம் கிடைத்தது !

இரண்டாம் புதுமை
புனிதராக்குவதன்
அனுமதி !

அதுவும் நடந்தது.

வாழும்போது
முதுமைகளைத் தொட்டவர்
மறைந்தபின்
புதுமைகளால் தொட்டார்.

அன்னை !
இதோ
நம் புனிதர் படையில் புதிதாய்.

செப்டம்பர் 5
அனையின் பிறந்த தினம்
செப்டம்பர் 4
புனிதராய் சிறந்த தினம்

நாள்காட்டிகளே
இந்தத் தியதியை
இனிமேல்
அச்சால் எழுதாதீர்கள்.
அன்பால் எழுதுங்கள்

*