Posted in Bible Poems, Christianity, Poem on People, Songs, Sunday School

Kavithai : யார் எதிரி

யார் எதிரி ?

Image result for joseph and potiphar's wife

இச்சைக்கு
இணங்கென்று
கண்ணி வெடி வைத்தாள்
கன்னியொருத்தி.

தனிமையின்
நெருக்கத்திலும்
தேகத் தீயில் விழாமல்
தப்பித்தார் யோசேப்பு !

போர்த்திபாவின்
மனைவி,
யோசேப்பின் தூய்மையை
உலகறியச் செய்தவள் !

கடவுளுக்கு எதிராகவே
கர்ஜித்து நின்றான்
ஒருவன்.

வீரனே இல்லாத
கோழை தேசமா என
கொக்கரித்தான்.

கோலியாத்,
தாவீதிடம்
கடவுள் இருந்ததை
வரலாற்றுக்கே
புரிய வைத்தவன்.

புனித முத்தத்தை
புனிதரின் முகத்தில்
பதித்தான் ஒருவன்.

எனினும்
அது புனிதமடையவில்லை.
போலியின் பிசுபிசுப்பால்
கறைபடிந்தது.

யூதாஸ்
சிலுவைப் பயணத்தை
முத்தத்தால்
துவங்கி வைத்தவன்.

கொலையாளிகளின்
ஆடைகளுக்குக்
காவலிருந்தான் ஒருவன்.

கொன்றே தீருவேனென
அழிக்கும் அனலுடன்
சீறிப் பாய்ந்தான்.

பயணம்
சவுலின் சத்தத்தை
பவுலின்
போதனையாய் மாற்றியது.

இறைவன்
வியப்பானவர்.

எதிரியின்
விரல்களைப் பிடித்தும்
எழுதுகிறார்
வெற்றியின் வரலாறுகளை

*

சேவியர்

Posted in Bible Poems, Christianity, Poem on People, Songs, Sunday School

எதிரே வருவதெல்லாம், எதிரியல்ல

எதிரே வருவதெல்லாம்,
எதிரியல்ல

Image result for red sea and moses
செங்கடல்
எதிரே வந்ததால் தான்
இரண்டாகப் பிரிந்தது.

யோர்தான்
குறுக்கே வந்ததால் தான்
குறுக்கு வெட்டுத்
தோற்றம் பெற்றது.

எதிரே வருவதெல்லாம்
எதிரியல்ல
சாதாரண வெற்றியை
அசாதாரணமாக்கும்
காரணிகள்.

எரிகோ மதில்
இல்லையெனில்
ஆராவாரமும்
ஆண்டவரின் ஆயுதமென்பது
புரிந்திருக்குமா ?

நாமான்
மட்டும் இல்லையென்றால்
நீர் கூட
நோய் தீர்க்குமென
விளங்கியிருக்குமா ?

சிலுவை மட்டும்
இல்லையென்றால்
பூட்டிய கல்லறையும்
புரட்டப்படுமென
புரிந்திருக்குமா ?

எதிரே வருவதெல்லாம்
எதிரியல்ல.
இறைவன் யாரென்பதை
நமக்கே உணர்த்தும்
உதிரிகள்

• சேவியர்

Posted in Bible Poems, Christianity, Songs, Sunday School

Kavithai : ஒருவன்

ஒருவன்

Image result for david and jesus

ஒரு தீக்குச்சி,
செய்யும்
சிறு தவறு
பிழையற்ற கானகத்தைப்
பொசுக்கி முடிக்கிறது.

தாவீதின்
பிழை
எழுபதாயிரம் பேரின்
மரணத்துக்கு
முன்னுரை எழுதியது.

ஏரோதின்
பிழை
எண்ணற்ற குழந்தைகளின்
புன்னகையை
அழுகையாய் மாற்றியது.

ஆபிரகாமின்
பிழை
தவறான சந்ததியை
பூமிக்கு அறிமுகம் செய்தது.

ஒரு மீட்பர் செய்யும்
பெரும் தியாகம்
பொசுங்கிய வாழ்வை
மீண்டும் புதுப்பிக்கிறது.

இயேசுவின் வருகை
ஒற்றை
விளக்கில்
அத்தனை இருட்டையும்
அடக்கும் முயற்சி.

ஒற்றை
சிப்பியில்
அத்தனை ஆழிகளையும்
நிறைக்கும் முயற்சி.

ஒற்றை
ஜீவனில்
அத்தனை மரணங்களையும்
முறிக்கும் முயற்சி.

இது
பிழையற்ற ஒருவர்
பிழையாய்
உருமாறிய தருணம்.

பாவமற்ற ஒருவர்
பாவத்தின் வடிவான
தருணம்.

ஒருவரால்
மனுக்குலம்
மீட்பின் வாசல் நுழைந்த
அனுபவம்.

நாமும்
ஒருவன் தான்.
கானகம் அழிக்கிறோமா
வானகம் அழைக்கிறோமா ?

*

சேவியர்

Posted in Bible Poems

அழைப்பு

Image result for abraham bible
செல் !
ஆபிரகாமுக்கு வந்தது
அழைப்பு !

ஊர் எனும் ஊரை விட்டார்.
குவித்து வைத்த‌
செல்வத்தையெல்லாம்
குதிகாலால் ஒதுக்கினார்.

ஏன் ?
எதற்கு ?
எப்படி ?
ஆபிரகாம் கேட்கவில்லை.
மாலுமியாய்
கடவுள் வந்தால்
வரைபடங்கள் தேவையில்லை.

ஒற்றை விதையிலிருந்து
மானுடத்தை
மலர வைத்தார் இறைவன்.

மோசே !

தார்மீகக் கோபத்தால்
எகிப்தியனை எதிர்த்தார்.
கொலை எனும் உலையில்
சிக்கி
அச்சத்தை அணிந்தார்.

உயிரை
சுருக்குப் பையில் சுருட்டி
பயத்தின் பதுங்கு குழிகளில்
பதுங்கியே வாழ்ந்தார்.

செருப்பைக் கழற்றென‌
நெருப்பு பேசியது.
அழைப்பு
அனலாய் வந்தது !

தயக்கத்தின் தடை தாண்டி
பிழைப்புக்காய் உழைப்பதை
விட்டு,
அழைப்புக்காய் உழைக்க‌
ஆயத்தமானார்.

ஒற்றை
விதையிலிருந்து
விடுதலையை புரிய வைத்தார்
இறைவன்.

என் பின்னே வாருங்கள்.
மீனோடு வாழ்ந்தவர்களை
வானோடு வாழ்ந்தவர் அழைத்தார்.

நீரோடும் மீன்பிடித்தது
போதும்
மனதோடு மனிதரைப் பிடிப்போம்.
என்றார்.

அவர்கள்
வலை வாழ்வை விட்டனர்
நிலை வாழ்வைப் பெற்றனர்.

ந‌ம்
இதயக் கதவுகளில்
அழைப்பு மணி ஒலிக்கிறதா ?

செவி கொடுப்போம்
வழி நடப்போம்.

அழைப்பு என்பது
அல்லலின் அலைகளில்
அலையும் அனுபவமல்ல.

எல்லாம் வல்ல‌
இறைவனின் தோளில்
அமரும் அனுபவம்.

*

சேவியர்