Posted in Ecclesiastes

பிரசங்கி/சபை உரையாளர்

Image result for Ecclesiastes
தாவீதின் மகனும்
எருசலேமின் அரசனுமாகிய
சாலமோன்
சொல்கிறேன்,

மாயை,
எல்லாம் மாயை.
வீண் எல்லாமே வீண்.

தன் வாழ்நாளின்
இறுதி எல்லைவரை
மனிதன்
கடினமாய் உழைக்கிறான்,
அது
எதைத் தான் தருகிறது ?

ஒரு தலைமுறை
மண்ணுக்குள் அழியும் போது
இன்னொரு தலைமுறை
தழைக்கிறது.
உலகமோ மாறுவதில்லை.

கிழக்கில் உதிக்கும் கதிரவன்
மேற்கே மறைகிறான்,
பின் மீண்டும் ஓடி
கிழக்கில் மறு நாள்
தவறாமல் முளைக்கிறான்.

தெற்கு நோக்கி
வீசும் காற்று,
தன் இடத்துக்குத் திரும்ப
மீண்டும்
வடக்கு நோக்கி
வருகிறது.

எல்லா ஆறுகளும்
கால்வலிக்க ஓடி
கடலில் கலக்கின்றன.
ஆனால்,
கடலோ நிரம்புவதில்லை.

எவ்வளவு தான்
அழகுகளை
அள்ளி அள்ளிப் பார்த்தாலும்
விழிகள் சலிப்பதில்லை,

எத்தனை இசைகளைத் தான்
வருடி வருடி
கிடந்தாலும்
செவியின் வேட்கை தீர்வதில்லை.

இவை என்னை
சலிப்பின் சகதிக்குள்
தள்ளுகின்றன.

முன்பு இருந்ததே
பின்பும் இருக்கும்.
புதிய கிளைகளானாலும்
அவை
பழைய விதை வெடித்தே
படரும்.

புதியது என்று
எதுவுமே இல்லை.

நம்மைக் கடந்து போன
தலைமுறை பற்றிய
கவலைகள்
இப்போதைய சந்ததியினரிடம்
இருப்பதில்லை,

நாளைய தலைமுறை
நம்மைக்
கவனிக்கப் போவதுமில்லை.

நான்
அரசனாய் இருந்தேன்.
ஞானத்தின் வெளிச்சத்தில்
உலகின்
நிகழ்வுகளை நிறுத்துப் பார்த்தேன்.

எல்லாம்
வீணான முயற்சிகளே.
காற்றைப் பிடிக்க
முயல்வது போன்றவையே.

கோணலானதை
நேராக்குதல் இயலாது,
இல்லாததை என்ணி
கையில் வைக்க இயலாது.

என் வாழ் நாளின்
நான்
இதயங்களை குடைந்து
ஞானம் தேடினேன்,
வருடங்களை உடைத்து
விவேகம் தேடினேன்.

ஞானம் பெருகப் பெருக
கவலை வளர்ந்தது,
அறிவு பெருக பெருக,
துயரம் பெருகியது.

எல்லாம் மாயையே.

Ecclesiastes-311x236

சிரித்து களிப்பது
சிந்தை கெட்டவனின்
நிலை என்றேன்,

ஞானத்தை
பற்றிக் கொண்டே
மதுவின் சுவையை
அறிய ஆயத்தமானேன்,

ஆண்டுகள் செலவிட்டு
வீடுகளை கட்டினேன்,
தொய்வில்லா வளத்தில்
தோட்டங்கள் கட்டினேன்,
அடிமைகளையும், ஆடுகளையும்
ஏராளம் வாங்கினேன்.

விலைஉயர்ந்த அத்தனையும்
என்
மாளிகைக்குள் வரவைத்தேன்.

இசையில்
இளைப்பாறி,
மங்கையரின் மடியில் என்
மாதங்களை செலவிட்டேன்.

என் கண்கள்
கனவு கண்டவற்றை எல்லாம்
அவற்றிற்குக் காண்பித்தேன்.

மனம் விரும்பிய
அத்தனை மகிழ்ச்சியையும்,
பணம் கொடுத்து
பந்தியில் இருத்தினேன்.

ஓய்வாய் ஓர் நாள்
யோசித்தபோது,
எல்லாம் வீண் என்று கண்டேன்.

ஒரு அரசன்,
முந்தைய அரசனை விட
மேலானதாய் என்ன
செய்ய இயலும் ?

அந்த சிம்மாசன
இருக்கைகளில்,
காலம் காலமாய் இருந்தவர்கள்
விட்டுச் சென்ற
போராட்டங்களின் வாள் பிடித்து
வாழ்வதைத் தவிர,
ஒரு அரசன் புதிதாய் என்ன
படைக்க முடியும் ?

ஞானம்,
இருளிலிருந்து இருளை விலக்கும்,
மனிதனின்
மறைந்த பகுதிகளின்
களைகளை விரட்டும்.

மடமையின் முடிச்சுகள்
ஞானத்தின் விரல்களால்
அவிழ்க்கப் படும்
என்பதறிந்தேன்,

ஆனாலும்,
மூடனும் ஞானியும்
முடிவில் கண்ணயர்வது
கல்லறையில் தானே !!

அறிவிலிக்கும்,
ஞானிக்கும்
மண் தான் முடிவென்றால்,
அந்த
ஞானத்தின் படிக்கட்டுகள்
அறிவிலியின் கடைசிப் படியில்
முடிகிறதென்றால்,
தேடிய ஞானம் என்ன தரும் ?

என் கனவுகள் மீதே
நான் வெறிப்புக் கொண்டேன்,
என்
சந்ததிகளின் கண்களுக்காய்
அந்தக் கனவுகளை
என் படுக்கை அறையில்
துயில விட்டிருக்கிறேன்.

அவற்றை எடுத்து
என் கண்களில்
உடுத்திக் கொள்ளப் போவதில்லை.

ஞானத்தின் படகில் ஏறி
ஒருவன் திரட்டிய செல்வம்,
ஓய்வாய் இருக்கும்
ஒருவனுக்கு வழங்கப் படுகிறது.

அப்படியென்றால்,
அந்த உழைப்பாளிக்குக் கிடைத்த
பயன் தான் என்ன ?

எல்லாம் வீணே,
இருக்கும் காலத்தில்
உண்டு குடித்து
இதயங்களை மகிழ்வில்
இளைப்பாற விடுவதே சிறந்தது.

மற்றவை எல்லாம்
காற்றைத் துரத்தும்
தேவையற்ற தேடல்களே.

Ecclesiastes-311x236

எல்லாவற்றிற்கும்
ஒவ்வோர் காலம் உண்டு.

பிறப்புக்கு, இறப்புக்கு
நடவுக்கு, அறுவடைக்கு
கொலைக்கு, குணமாக்குதலுக்கு
இடித்தலுக்கு, கட்டுதலுக்கு
அழுகைக்கு, சிரிப்புக்கு,
துயரத்துக்கு, துள்ளலுக்கு
அரவணைக்க, விலக்க
தேட, இழக்க
கிழிக்க, தைக்க …..

இப்படி
ஒவ்வோர் நிகழ்வுக்கும்
காலம்
ஒவ்வோர் பக்கங்களை
ஒதுக்கியே வைத்திருக்கிறது.

கடவுளின் அங்குசம்
உலகை
நடத்துகிறது,
மனிதன் கவலைப்பட்டு
தனியாய் சாதிப்பதென்ன ?

உண்டு, குடித்து
இன்பம் துய்த்தலே
கடவுள் தந்த
நன்கொடை.

இப்போது நடப்பது
ஏற்கனவே எங்கோ நடந்ததே,

இன் நடக்கப் போவதும்
எங்கோ எப்போதோ நடந்ததே.

நடந்ததையே
மீண்டும் மீண்டும்
நடக்கச் செய்கிறார் கடவுள்.

எங்கும்,
நீதியின் ஆசனங்களின்
அநீதி
அத்துமீறி நுழைகிறது,

கடவுளின் தீர்ப்புக்கு
அநீதியின் ஆடுகள்
பலியாகாமல் தப்பாது.

மனிதன் விலங்கை விட
மகத்துவமானவன் அல்ல,
சாவு
எல்லோரையும் மண்ணுக்கு தான்
அனுப்புகிறது.

மனித உயிர் மூச்சு
விண்ணகமும்,
விலங்கின் உயிர் மூச்சு
பாதாளமும் செல்வதாய்
நிரூபிப்பவர் யாருமில்லையே.

நீ
செய்யும் வேலை,
உனக்காய் கர்த்தரால் தரப்பட்டது.
அதை
இன்பத்தோடு செய்து முடி.
Ecclesiastes-311x236

இதோ,
ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்
புரவிகளில் அரைபடும்
அல்லிப் பூக்களாய்
அழுகிறார்கள்.

அவர்களின் கண்ணீருக்காய்
ஆறுதல் கரங்கள்
எங்கும்
முளைக்கவில்லை.

செத்துப் போன சந்ததி
பாக்கியம் செய்திருக்கிறது,
இக்
கொடுமைகளின் கூர் வாள்
அவர்களை கிழிக்கவில்லையே.

பிறக்காத பரம்பரை
அதைவிட புண்ணியமானது,
அது
எந்தத் தீமையையும்
தின்று ஜீரணிக்கவில்லை.

தன்
போட்டி பொறாமையால்,
தன் தற்பெருமைக் கோபுரங்களை
தலைக்கு மேல் கட்ட
ஓயாமல் உழைக்கிறார்கள்
மக்கள்.

இது வீணர்களின்
வீணான செயலே.

பயனற்ற உழைப்பு
இருகை நிறைய
இருப்பதை விட,
உள்ளங்கை அளவு நிம்மதியே
உயர்ந்தது.

சிலர்,
தனியாய் வாழ்கிறார்கள்.

தனித் தீவுகளாய்
தனித்திருப்போர் வீழும் போது
எந்த
தோள்களும் அவர்களை
தாங்குவதில்லை.

தங்கள் செல்வம் எல்லாம்
அனுபவிக்கும் முன்
அழியும்.

இருவராய் இருப்பதே
சிறப்பானது,
தேவைகளின் தேர்கள்
இரு சக்கரம் இருந்தால்
இனிதே ஓடும்.

அறிவுரை கேளாத
முட்டாள் அரசனை விட
விவேகமுள்ள
இளைஞனே மேலானவன்.

வாழ்க்கை,
ஓர் வித்தியாசக் கலவை,
கைதிகள்
அரசனாவதும்,
அரசர்கள் வறியவராவதும்
வரலாறுகள் கண்டதுண்டு.

இங்கே யாரும்
எந்த ஆட்சியிலும்
நிறைவடையாமல்
வறுமை மனதுடனேயே
வாழ்கின்றனர்.

Ecclesiastes-311x236

ஆலயம் சென்றால்
விழிப்புடன் இரு,
மதி கேடனின் பலிகள்
மதிக்கப்படுவதில்லை,
தீவினையை உணராதவன்
தீண்டப்படுவதில்லை.

கடவுளிடம் பேசும்போது
கொஞ்சமாய் பேசு,
நிறைவேற்ற இயலா
நேர்ச்சைகளை விட,
நேர்ச்சை யிடாத
வேண்டுதல்களே சிறந்தவை.

பணத்தின் மீது
பிரியம் வைப்பவன்,
எப்போதேனும்
ஆவல் தீர்ந்து
அமைதியானதை
அறிந்திருக்கிறாயா நீ ?

அவர்களின் சொத்துக்களை
சுரண்டும் கூட்டம்
அதிகரிக்கும்,
நிம்மதியை செல்வர்கள்
எப்போதும் சேர்க்க இயல்வதில்லை.

உழைப்பவனின்
களஞ்சியங்களில் காற்று
உற்ற தோழனாய் உலா வரலாம்
ஆனால்
படுக்கையை விட்டு தூக்கம்
எழுந்து செல்வதில்லை !

பூமிக்கு
நிர்வாணியாய் வரும்
மனிதர்,
தன் ஆடம்பரத் திரைச் சீலைகளை
அலங்காரப் படுத்துவதில்
ஆயுளைக் கழித்து
பின்
வெறுங்கையோடு திரும்புவர்.

கவலையின்
விளையாட்டுத் தளத்தில்
அலைக்கழிக்கப்பட்டு,
எரிச்சல்களில் எறியப்பட்டு
துன்பத்தின் பந்தாடப்பட்டு
பிணியில் பணிந்து…

ஏன் இத்தனை கவலை,
இருப்பதை
உண்டு குடித்து
உல்லாசத்தின் ஊஞ்சலில்
உட்காரலாமே !!

மகிழும் மனிதர்
சாவைப் பற்றி சங்கடப்படுவதில்லை,
துயரத்தை வருத்தும்
அறிவீனர்களே,
வாழ்வை ஆரம்பிக்கும்
காலம் தெரியாமல் கலங்குவர்.

Ecclesiastes-311x236

ஒருவர்,
தன் மாளிகைகளின்
அத்தனை கோணிகளிலும்
செல்வத்தை திணிக்கின்றனர்,
அதை
அனுபவிக்கும் வரம் அவருக்கு
தரப்படுவதில்லை.

நூறு பிள்ளைகளும்,
ஆறு போல செல்வமும்
அமையப்பெற்று,
அனுபவிக்கும் வரம்
அனுமதிக்கப் படாதவனை விட,
கருவில் சிதைதல்
பெருமைக்குரியது.

இரண்டும்
இருளோடு வாழ்ந்து
ஒளியைத் தீண்டும் முன்
ஒழிவது தானே.

சிலரோ,
வயிறின் நீளத்துக்காகவே
உழைத்து,
அதுவும் கிடைக்காமல்
உடைந்து போகின்றனர்.

இல்லாத ஒன்றுக்கான
நில்லாத ஓடல்,
கடைசியில்
காற்றைப் பிடித்து கயிறாக்கும்
செல்லா முயற்சியாய்
வெல்லாமல் போகும்.

பேச்சு நீள நீள
பயன் குறையும்,
ஊசி நுனி தட்டையானால்
பயனென்ன,
பேச்சுக்களின் நீளம் குறைந்து
வார்த்தைகளின் ஆழம்
அதிகரித்தலே சிறந்தது.

மனிதனின் வாழ்வு,
நிழலைப் போன்றதே,
அது
இல்லாமையிலிருந்து தோன்றாது.
நிலைத்தும் நிற்காது,
சாவுக்குப் பின்
உலகம் சந்திப்பதென்ன ?
செத்தவனுக்கு தகவல் சொல்ல
புத்தியுள்ளவன் யாரோ ?

Ecclesiastes-311x236

நறுமணம் சிறிது நேரம்
நற்பெயரோ
சில காலமேனும் !

விருந்து வீட்டுக்கு
செல்வதை விட,
மரண வீட்டுக்குச் செல்,
அங்கே தான்
அகக் கண்கள் இமை விரிக்கும்.
சாவு நம்
முதுகைப் பற்றிக் கிடக்கும்
உண்மை புரியும்.

விருந்து வீடெல்லாம்,
நம்
சாவை மறைக்க விரிக்கும்
திரைச்சீலை போன்றதே,
ஆட்டம் துவங்கும் போது
அவிழ்க்கப் படும்.

ஞானி,
துக்க வீட்டைப் பற்றி
சிந்திக்கும் போது,
மூடனோ
சிற்றின்பக் கிளைகளில்
கூடுகட்டிக் குடியிருப்பான்.

மூடனின் புகழை விட
ஞானியின் கண்டிப்பே
உள்ளத்தை
உற்சாகப் படுத்த வேண்டும்.

வன்மத்தை விலக்கு,
கடந்த காலத்தின் சுவடுகள்
அழகானவை
என்று,
இறந்தகாலத்தின்
இரும்புப் பூட்டுகளில்
நிகழ்கால சிந்தனைகளை
சிறைப்படுத்தாதே.

எதிலும் வெறியின் வேகம் வேண்டாம்,
அது
ஞானம் தேடுதலானாலும்,
தீமை சேகரிப்பதானாலும்
வேண்டாம்.

குற்றத்தின் முற்றத்தைக்
கடக்காத
ஞானத்தின் ஜன்னல்கள் இல்லை.

வீரத்தின் போர்க்களத்தை
விட,
ஞானத்தின் பட்டறையில்
அதிக ஆயுதங்கள்.

அடுத்தவர் பற்றிய
மூன்றாமவர் விமர்சனங்களை
மூலையில் போடுங்கள்,
உங்களைப் பற்றி
யாரோ பேசக் கூடும்.

இதுவரை
யாரையும் இகழாமல்
நீ
இருந்திருக்க இயலாது.

நான்
அத்தனை ஆராய்ச்சிகளையும்
வேறு வேறாய் சீர்தூக்கினால்
ஞானம் என்னும் பானம்
ஊற்றெடுக்கும் என நினைத்தேன்.

இல்லை,
ஞானம்,
கடல் தீண்டும் வானம்.

அதை
அடைபவர் யாருமில்லை,
யார் அதிக தூரம்
நடந்திருக்கிறார் என்பதே
இங்கே
ஞானத்தின் அளவுகோல்.

சாவை விடக் கசப்பானது
பெண்,
அவள் கண்ணில் கண்ணியும்
வார்த்தைகளில் வலையும்
அரவணைப்பில்
பெருந்தீயும்
ஒளித்து வைத்திருப்பாள்.

ஒன்று மட்டும் சொல்வேன்,
மனிதனை கடவுள்
நேர்மையாளனாய் தான்
வருவித்தார்,
வாழ்க்கைச் சிக்கல்கள் எல்லாம்
மனிதனால் உருவாக்கப் பட்டவையே.

Ecclesiastes-311x236

உலகில் காண்பவற்றின் உட்பொருள்
ஞானமுள்ளவனின்
கண்களுக்கு மட்டுமே
காட்சியளிக்கும்.

ஒவ்வோர் செயலுக்கும்
காலம் உண்டு,
பணியும் காலத்தில்
பணிந்திருந்துப் பணிசெய்தலையே
பண்பட்ட மனம் செய்யும்.

வாழ்க்கையில் நடப்பதை
யாராலும்
அறுதியிட்டு
அறிவிக்க இயலாது.

சாவு,
லஞ்சம் கொடுத்தால்
தள்ளிப் போகாது.
சாவெனும் போர்
நாளை வா என்றால் கேளாது.

ஒருவன் மேல்
இன்னொருவன்
செய்யும் அதிகாரம்,
துன்பங்களை தந்து செல்லும்.

மாண்டபின் பொல்லாரையும்
உலகம்
போற்றிப் பேசும் !
பொல்லார் நிறைவதற்கு
தாமதமாகும் தண்டனைகளே
காரணம்.

கடவுளுக்கு அஞ்சுபவன்
தீமையின் கூடாரத்தில்
தீ காய்வதில்லை.

சிலவேளைகளில்
தீயோருக்கான தண்டனை
நல்லோர் தலையில்
சம்மணமிட்டு அமர்கிறது.
நல்லோரின் பயன்
தீயோரின் பைகளில்
குடியேறிக் கிடக்கிறது.

எல்லாம் வீணே,
நான்
ஞானத்தைத் தேடிய காலத்தில்
இதை அறியவில்லை.

அல்லும் பகலும் கண்விழித்தும்
கடவுளைக் கண்டவன்
யார் ?

தங்கள் கண்களுக்கு
ஆண்டவன் செயல் தெரியும் என
ஞானிகள் அறிவிக்கக் கூடும்
ஆனால்
அது அறிவிக்கப் படுவதில்லை.

Ecclesiastes-311x236

எல்லாம் விதிப்படியே
நடக்கும்.
பலி செலுத்துபவனும்,
பலிபீடம் மதிக்காதவனும்
ஆண்டவனின் திட்டத்துக்கு
தப்பித்தல் இயலாது.

தீமை தின்று தீமை தின்று
மனித மனங்கள்
தீமையை ஜீரணித்துக் கிடக்கின்றன
பின்
அவை தீமையில் மரணிக்கின்றன.

உயிரோடிருக்கும் வரையே
மனிதனுக்கு மதிப்பு,
செத்துப் போன சிங்கத்தை விட
உயிருள்ள
நாயே சிறந்தது.

இறந்தவன் மறக்கப் படுவான்.
அவர்கள்
இங்கே நடக்கும் எதிலும்
பங்கெடுப்பதில்லை.

நீ
இருக்கும் போது
இருப்பதை செலவழிக்க
வருந்தாதே.

நல்லாடை உடுத்து,
நறுமணத் தைலத்தில் நட.
மனைவியோடு இணைந்திரு,
உன்
உழைப்புக்கான பயனை
நீயே உனக்கு வழங்கு.

எப்போதும்,
திறமையானவன் கையில்
வெற்றிக் கோப்பைகள்
வீற்றிருப்பதில்லை.

வாய்ப்பு, வசதி இரண்டும்
வாய்க்கப் பெற்றால் மட்டுமே
கோப்பைகள்
கொடுக்கப்படும்.

ஒரு தவறு,
பல நன்மைகளை
தகர்க்கலாம்.
துன்பம் எப்போது
எந்த வாசலில் வருமென்று
யாருக்கும் தெரியாது.

பறையொலித்து வருவதில்லை
படுகுழிகள்,
கண்ணிகள் எப்போதும்
இருட்டான இடத்தில்
விழித்துக் கிடக்கும்,
பறக்கும் சிறகுகளை
பற்றிக் கொள்ளும் வலைகளாய்
அவை
எங்கேனும் ஒளிந்து கிடக்கும்.

மூடர்களின் முழக்கங்களை விட
ஞானியின்
சத்தமில்லா அர்த்தங்கள்
மிகுந்த பயன் தரும்.

போர்க்கருவிகளை விட
அறிவே
போருக்கும் ஊருக்கும் தேவை.

Ecclesiastes-311x236

செத்துப் போன ஈக்களின்
வாசம்,
கலத்தின் நறுமணத்தை
நொடியில் கெடுக்கும்.

சிறு
மதிகேடும் அப்படியே
ஞானத்தை சிதைக்கும்.

தக்கதை செய்தல்
ஞானியரின் பாணி,
தகாததில் தவழ்கல்
மூடரின் பாணி.

மூடன்,
தெருவில் சென்றாலே
மூடத்தனம் கூடச் செல்லும்,
பார்ப்போரெல்லாம் அதை
புரிதலும் அரிதல்ல.

மூடனிடம் கொடுக்கும்
தலைமைப் பதவி,
சுயகல்லறை கட்டுதல்
போன்றது.

குழி வெட்டுவோன்
அதில் தானே வீழ்வான்,
கன்னமிடுவோனுக்காய்
கட்டு விரியன் காத்திருக்கும்,
மரத்தை வெட்டுபவன்
கரத்திலேனும் காயம் கொள்வான்.

மழுங்கிய கோடரி
உழைப்பை இரட்டிப்பாக்கும்.
ஞானத்தின் கூர்மையே
வெற்றிக்கு வழியாகும்.

பாம்பை மயக்கும் முன்
அதன்
பல் பதிந்து விட்டால்
கற்ற வித்தை கைகொடுக்குமா ?

நாவடக்காத மூடனுக்கு
எதிராய்
அந்த நாவே சாட்சிசொல்லி
அவனை
தண்டனைத் தீர்ப்பில்
தள்ளிவிடும்.

சோம்பேறிகளின் கூரை
ஒழுகும்,
பழுது பார்க்கா உள்ளம்
இடிந்து வீழும்.

யாரையும் எப்போதும்
இகழாதே,
பறக்கும் பறவைகள் அதை
இறகுகளில் ஏந்தி
எங்கேனும்
இறக்கி வைக்கக் கூடும்.

Ecclesiastes-311x236

வாணிபம் செய்ய
துணிவு கொள்.

உன் பணத்தை
பல இடங்களில் பிரித்து வை
ஏதேனும் ஒன்றாகிலும்
எப்போதும் கைகொடுக்கும்.

வரும் இடரை
வகைப் படுத்தல் இயலாது.

கார்முகிலின் வருகை
மழைக்கான முன்னறிவிப்பு.
அழிவுக்கு
ஏது அறிவிப்பு.

மரம்,
வடக்கு நோக்கி விழுந்தாலும்
தெற்கு நோக்கி விழிந்தாலும்
விழுந்த
இடத்திலேயே தான்
முடங்கிக் கிடக்கும்.

வானிலையின் காதுகளை
சார்ந்திருப்போர்,
அறுவடை நடத்துவதில்லை.

காற்றின் போக்கும்
வயிற்றின் கருவும்,
தீர்மானமான முடிவுகளில்
இருப்பதில்லை.

வேறுபட்டக் காலங்களில்
விவசாயம் செய்,
ஏதேனும் ஒன்று
இல்லையேல் இரண்டும்.
எப்படியே
அறுவடை நிச்சயம்.

இளையோரா,
மகிழுங்கள்,
இருக்கும் காலத்தில்
சிறப்பாய் இருங்கள்,
உடலுக்கு வரும் ஊறு
உயிருக்கும் கேடு.

மனக் கவலையை
ஏன்
தினக் கவலையாய்
தின்னுகிறீர்கள்.

மகிழுங்கள்
அதுவே வாழ்வின் வழி.

Ecclesiastes-311x236

ஆண்டவனை நினைக்க
காலம் தாழ்த்தாதே,
துயர நாட்களின்
தூண்கள் உன்மேல்
சாயும் முன் அவனை நினை.

கதிரவன்,
நிலா, விண்மீன்கள்
இவை உன் கண்களுக்கு
மங்கலாய் தோன்றும் முன்
படைத்தவனை நினை,

தெருச் சந்தடிகளை
கதவுத் தாழ்ப்பாள்களால்
தடுத்து நிறுத்து,
சிட்டுக் குருவியின் கீச்சொலி
பட்டென்றுன்னை எழுப்ப,
இன்னிசைக் கருவிகள்
மகளிர்க்குள்
உறக்கத்தை இறக்கும் முன்
ஆண்டவனை நினை.

நடை தள்ளாடி,
இறுதிப் பாதையில்
தனியாய் போகும்
நிலை வரும் காலத்துக்கு முன்
அவனை நினை.

வெள்ளிக் கயிறறுந்து
பொன்விளக்கு விழும் முன்,
குளத்தருகில் உன் குடம்
உடைந்து விழும் முன்,
மண்ணில் உன் உடல்
உறங்கச் செல்லும் முன்
விழிப்பாய் அவனை நினை.

உன் உயிர்
கடவுளின் காலடிக்கு
தன் பயணம் துவங்கும் முன்
இவ்வுலகின்
இருள் கதவுகளை அடைத்து
இறைவனை நினை.

நூல்களின் எண்ணிக்கை
அறிவின் அளவுகோல்
அல்ல,
மிகுதியான படிப்பு
உடலுக்கு இளைப்பு.

கடவுளுக்கு அஞ்சி நட,
உலகியல் செயல்கள்
அனைத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு
உன்னை
நல்வழியில் நிறுத்துவது
ஆண்டவனின் அருளே.

அவனை நினை.
அதுவே நிலை.
மற்றதெல்லாம் மாயையே.

0

Posted in Joseph

கவிதையில் யோசேப்பு

Image result for Joseph old testament

விசுவாசத்தின் தந்தை ஆபிரகாம்,
அவரது மகன் ஈசாக்,
ஈசாக்கின் மகன் யாக்கோபு.

தன் தந்தை ஈசாக்கின்
சுவடுகள் கிடந்த இடத்திலேயே
யாக்கோபும்
தன் வாழ்க்கையை
தொடர்ந்தார்.

இளையவன் யோசேப்புவை
அவன்
அதிகமாய் நேசித்தான்.

ஓர் அழகிய அங்கி ஒன்றை
செய்து,
அதை
அன்புப் பரிசாய் அளித்தான்.

யோசேப்பின் சகோதரர்கள்
இதை
வெறுப்போடு பார்த்தனர்.

இதென்ன நியாயம்,
ஒரே மரம்,
இரு கிளைகளுக்கு
இருவிதத்தில்
நீர் அனுப்புவதா ?

ஒரே மேகம்,
தண்ணீரையும் வெந்நீரையும்
பொழிவிப்பதா ?

யோசேப்புக்கு
செல்லமும் செல்வமும்,
எங்களுக்கு
இடைவெளியிட்ட
நேசமுமா ?

இதென்ன இலக்கணம் ?
நதியின் ஒருகரை
பூக்களையும்,
மறுகரை முட்களையும்
முளைப்பிக்க வைத்தல்
என்ன நியாயம் ?

சகோதரர்கள்
கருவினர்,
உள்ளுக்குள்
பொருமினர்.

யோசேப்பு,
ஓர் கனவின் மூலம்
தன்
எதிர்காலத்தைக் கண்டான்.

ஒருமுறை
அவன் சகோதரரை அழைத்து.
நான்
கனவொன்றைக் கண்டேன்.

அதில்,
கதிர்க்கட்டுகளில்
ஒரு கட்டு எழுந்து நிற்க,
மற்றவை அதை வணங்கின.
வணங்கியவை உங்கள் கட்டுகள்
வணக்கம் பெற்றது எனது !
என்றான்.

பிறிதொருமுறை,
கதிரவனும்,
பதினொரு விண்மீன்களும்
என்னை வணங்குவதாய்
கனவு கண்டேன் என்றான்.

சகோதரர் சினந்தனர்.
இப்போது தான்
நீ முளைக்கவே முயல்கிறாய்
நாங்களோ
வளர்ந்து வருடங்களாகிறது,
உன்னைப் பணிய
எங்களைப் பணிக்கிறாயா என்றனர்.

தந்தை
யாக்கோபு,
நடப்பதை அறிந்து வருந்தினான்.

000

யாக்கோபின்
சகோதரர் அனைவரும்
ஆடு மேய்க்கக் கிளம்பினர்.

சில காலத்துக்குப் பின்
யாக்கோபு,
யோசேப்பை அழைத்து
சகோதரரின் ஆடுகள்
சுகமா என விசாரித்து வர
அனுப்பினான்.

யோசேப்பு,
செக்கேம் சென்று
சகோதரரைத் தேடினான்..
காணவில்லை.

அவர்கள்
தோத்தான் போனதாய்
தகவல் கிடைத்தது !

தோத்தான் போனான்
யோசேப்பு,

சகோதரர்கள்
தூரத்தில்
யோசேப்பைக் கண்டதும்
பொறுக்காமல்
வெறுப்பை நிறைத்தனர்.

இவனை
கொல்வது மட்டுமே
கொள்ளத்தக்க செயல்
என்று
உள்ளுக்குள் தீய செயலுக்கு
கொள்ளியும் வைத்தனர்.

கனவின் மன்னனை
சாவுக்குத் தின்னக் கொடுப்போம்
என்றனர்,
ஆனால் சகோதரர்களில்
‘ரூபன்’ மட்டும் அதை
எதிர்த்தான்.

வேண்டாம் அவனை
ஒரு குழியில் தள்ளுவோம்,
நாமாக
அவன் இரத்தத்தை
பூமியில் சிந்தவேண்டாம்.

திட்டம் போட்டாயிற்று,
அருகில் வந்த யோசேப்பை
படு குழியில் தள்ளினர்.

யோசேப்பின்
வேண்டுதல் கெஞ்சல்களும்,
கண்ணீரின் கதறல்களும்
யாரையும்
இரங்க வைக்கவில்லை.

ஓர்
பாழடைந்த கிணற்றில்
அவனைத் தள்ளினர் !

தனியே வந்து
தம்பியை மீட்கும் எண்ணம்
‘ரூபனுக்குள்’
ரூபமாகியிருந்தது.

ஆனால்
யூதா எனும் சகோதரனோ,
யோசேப்பை
அவ்வழியாக வந்த
இஸ்ராயேலருக்கு
அடிமையாய் விற்றான்.

இருபது வெள்ளிக் காசு
சகோதரனின்
இரத்தத்துக்கான
விலையாயிற்று !

யோசேப்பு கலங்கினான்,
தான்
அன்பு வைத்திருந்த
அண்ணன்மார்
தன்னை
அடிமையாக்கி அனுப்பியதால்
அடிமனசில் அழுதான்.

ரூபன்,
திரும்பி வந்தபோது
யோசேப்பைக் காணாமல்
கதறினான்.
பையனை எங்கே தேடுவதென
பதறினான்.

சகோதரர்களோ,
யோசேப்பின் அங்கியை
கிழித்து,
ஆட்டுக்கடா இரத்தத்தால்
வர்ணமடித்து,
தந்தையிடம் வந்தனர்.

இதோ,
வழியில் கிடந்தது
யோசேப்பின் அங்கியா பாரும்
என்றனர் அப்பாவிடம்,
அப்பாவிகளாய்.

யாக்கோபு,
தன் மகன் இறந்தானென்றெண்ணி
அவனுக்காய்
கண்ணீர் வடித்து
கோணி உடுத்தி
தூக்கம் விலக்கி
துக்கம் போர்த்தினான்.

யோசேப்பை வாங்கியவர்கள்
அவனை
பார்வோனின் அதிகாரிகளில்
ஒருவனான
போர்த்திபாவிடம் அவனை
நல்ல விலைக்கு விற்றனர்.

josephinthepit-600x600

யோசேப்பின் சகோதரன்
யூதா,
கனானேயப் பெண்ணை மணந்து
மூன்று பிள்ளைகளைப்
பெற்றெடுத்தான்.
ஏர்,ஒனான், சேலா
என்று பெயரும் இட்டான்.

மூத்தவன்
திருமணத்துக்குத் தயாரானதும்,
அவனுக்கு
தாமார் என்பவளை
துணைவியாக்கினார்.

மூத்தவன்,
தன் தீச்செயலால்
அழிந்தான்.

தாயின் விருப்பப்படி
இரண்டாமவன் தாமாரை
மணந்தான்.
ஆனால்
தாமாருக்குச் சந்ததி தர
சம்மதமில்லாமல்
முழு உறவு கொள்ளாமல்
மனைவியை ஏமாற்றி வந்தான்.

அவன் சிந்தனையால்
அவனையும்
ஆண்டவர் அழித்தார்.

சேலாவின் வயதோ
மிகச் சின்னதாகையால்
அவன்
வயதுக்கு வரும்வரை
தாமார் தன்
தாயார் வீட்டிலிருக்கட்டும் என
யூதா அனுப்பிவைத்தான்.

சேலாவிற்கு
திருமண வயதாகியும்
மகன் இறந்து விடுவானோ என
அஞ்சி,
தாமாரை அறிவிக்கவில்லை.

ஆனால்
தாமாரோ,
குறுக்கு வழியில்,
விலைமகள் கோலத்தில்
சேலாவை சந்தித்து
கர்ப்பமானாள்.
இரு பிள்ளைகளையும்
ஈன்றாள்.

download

யோசேப்புவோடு
கடவுள் இருந்தார்.
அவர்
தொட்ட எதுவுமே
தோற்கவில்லை.

தலைவனின்
தயவு,
யோசேப்புக்கு கிடைத்தது.
அத்தனை சொத்தும்
யோசேப்பின் பராமரிப்பின்
வசமானது.

அடிமையாய் ஆனவன்
பராமரிக்கும் பணியாளனானான்.

பராமரிப்பின் வசமிருந்த
அத்தனையும்
யோசேப்பால் பெருகியது.

செல்வத்தின்
வரவு செலவைக் கூட
தலைவன்
விசாரிக்கவில்லை.
யோசேப்பை நம்பினான்.

யோசேப்பை
ஆண்டவர்,
அதிகமாய் நேசித்தார்.

தலைவனின் மனைவியோ
யோசேப்பின் மேல்
காமம் கொண்டு
தவறிழைக்க அழைத்தாள்.

காவல் மட்டுமே
என் விரல் அருகில்,
துரோகம் செய்வதோ மிகத்
தூரமாய் உள்ளது
என
யோசேப்பு மறுத்தான்,

தொடர்ந்து
தன் விண்ணப்பங்களும்
ஆசைகளும்
நிராகரிக்கப் படுவதைக் கண்ட
தலைவனின் மனைவி,

பொய் புகார் கூறி
யோசேப்பை
சிறைக்கு அனுப்பினான்.

யோசேப்பு
தவறு செய்யாததால்
தண்டிக்கப் பட்டான்.

சிறையிலும் ஆண்டவன்
அவனோடு இருந்தார்.
சிறைக் காவலன்
அவனை அன்பாய் நடத்தினான்.

6c9a938b6abb3789837727996ec8b1f1

எகிப்திய மன்னனுக்கு
மது பரிமாறும்
மனிதனும்,
அப்பம் தயாரிக்கும்
ஆடவனும்,
மன்னனுக்கு எதிராக
குற்றம் செய்து சிறை வந்தனர்.

யோசேப்பின்
காவல் வட்டத்துக்குள்
அவர்கள்
கட்டப் பட்டனர்.

நாட்கள் பல
நகர்ந்தபின்,
அவர்கள் இருவரும்
ஒரே இரவில்
புரியாக் கனவுகள் இரண்டு
விரியக் கண்டனர்.

எல்லோரும்,
கடந்தகாலத்தின் மிச்சத்தை
கனவுகளாய்
விழிபெயர்க்கும் போது,
யோசேப்பு மட்டும்
அவற்றிலிருந்து
எதிர்காலத்தை மொழிபெயர்ப்பான்.

இருவரின் முகவாட்டமும்
கண்ட யோசேப்பு,
விஷயம் அறிந்து
விளக்கம் சொல்ல
தயாரானான்.

மதுபரிமாறுவோன்
தன் கனவை சொன்னான்.

என் நித்திரையின் உச்சத்தில்
ஓர்
திராட்சைச் செடி
மூன்று கிளைகளோடு என்
முன்வந்தது,
அவை
சட்டென்று அரும்பிப், பூத்து
அவசர அவசரமாய்க் காய்த்துப் பழுத்தன !

பார்வோன் மன்னனின் கிண்ணம்
இரந்தது,
நான்
திராட்சை இரசம் பிழிந்து
கிண்ணத்தில் கொடுத்தேன்.

கனவு இதுவே,
விளக்கம் எதுவோ என்றான்.

யோசேப்பு
சிந்தித்து சொன்னான்.

இது ஓர்
நல்ல சேதிக்கான ஓர்
முன்னுரையே.

கிளைகள் மூன்றும்
மூன்று நாட்கள்,

உன் சிறைவாசம் இன்னும்
மூன்றே நாட்களே,
பின் நீ
மன்னனின் அருகே மீண்டும்
மதுக்கிண்ணம் ஏந்துவாய்.

உன் நிலை உயர்ந்தபின்
எனக்கு உதவு,
சிறைத் தண்டனைக்கு
முறையானவனல்ல நான்.

விரோதக் கண்களால்
வீழ்த்தப்பட்டு,
இறகுகள் உடைந்த
பறவை நான்,
சிறைக் கதவை நீ
திறக்க உதவு என்றான்.

அடுத்தவன் கனவை
எடுத்து வைத்தான்.

என் தலையில்
அப்பம் நிறைந்த
மூன்று கூடைகள்,
ஆகாயத்துப் பறவைகள்
அதை
ஆகாரமாய் கொத்திச் சென்றன.

இதுவே என் கனவு,
விளக்கம் என்று
வினாபோல் குனிந்தான்.

யோசேப்பு வருந்தினார்,
இன்னும்
மூன்று தினங்கள் முடிந்ததும்
உன்
சிரம் பறவைகளின்
உணவாகுமே நண்பா ?
என்று கலங்கினான்.

யோசேப்பு சொன்னவை
சற்றும் மாறவில்லை,
அப்படியே நடந்தன.

ஆனால்
அந்த மது பரிமாறுவோன் தான்
யோசேப்பை மறந்தான்.

தன் கூரை மேல்
தீவிழும் வரை
அடுத்தவன் வேதனை எல்லாம்
வேடிக்கை தானே
வாடிக்கை மனிதருக்கு.

ஆண்டுகள் இரண்டு
உருண்டு மறைந்த பின்,
பாரவோன் மன்னன்
கனவொன்று கண்டான்.

நங்கையின் முந்தானையாய்
நகர்ந்து கொண்டிருந்த
நைல் நதியோரம்
நின்றிருந்தான் மன்னன்.

மீன்களை விளையாடும்
நதியின் மடியிலிருந்து
ஏழு
கொழுத்த பசுக்கள்
கரைக்கு வந்து
கோரை மேய்ந்தன !

திடீரென,
நலிந்து மெலிந்த,
அவலட்சனத்தின் அடையாளமான
ஏழு பசுக்கள்
நதியிலிருந்து எழுந்து
அந்த
கொழுத்த பசுக்களை
விழுங்கியே விட்டன !

திடுக்கிட்டு விழித்த மன்னன்
மீண்டும்
அசந்தபோது
இன்னொரு கனவு அவனை
இமைக்குள் இழுத்துப்
பூட்டிட்டுக் கொண்டது.

ஏழு செழுமையான கதிர்கள்
ஒரே தாளில்
தழைத்து வளர்ந்தன.
திடீரென
ஏழு பதர் கதிர்கள் வந்து
அவற்றை புசித்து விட்டன.

மன்னனின் உறக்கம்
கண்களை விட்டு
கரையேறி,
மஞ்சம் கடந்து வெளியேறியது.

மந்திரவாதிகள்,
அறிஞர்கள், ஞானியர் என்று
அத்தனை பேருக்கும்
அழைப்பு !
கனவுக்குப் பதிலை
சொல்லப் போவது யாரோ ?

ஆளாளுக்கு
யூகங்களின் பிடியில்
காகங்களாய் மாறி
மிச்சங்களை கொத்தினார்கள்.

மன்னன் வருந்தினார்
கொஞ்சமாய்
மது அருந்தினான்.

அப்போது தான்
அந்த
மது ஊற்றும் மனிதனுக்கு
யோசேப்பின் ஞாபகமே
உள்ளுக்குள் துள்ளியது.

அவன் மன்னனிடம்
மன்னா…
எங்கள் கனவுகளை
சரியாய் கணித்த ஓருவன்
சிறைகளுக்குள் சிக்கிக் கிடக்கிறான்.

அவன்
கணித்தவை எதுவும்
கனியாமல் போனதில்லை.
அவனை கேட்டல் நலம்
மற்றவை உங்களிடம்.

மன்னன் கட்டளையிட்டான்,
யோசேப்பு
அவைக்கு முன்
அழைக்கப் பட்டான்.
xavier

நீ
கனவுகளின் மொழிபெயர்ப்பாளனா ?
மன்னன் கேட்டான்.

இல்லை,
நான் கடவுளின் மொழி உரைப்பாளன்.
கனவுக்கு விளக்கம்
கடவுளே சொல்வார்.
அடக்கமாய் சொன்னான்
யோசேப்பு.

மன்னன் கனவின்
ஆணிவேர் துவங்கி
கிளை வரை
கிளிப்பிள்ளையாய் சொன்னான்.

யோசேப்புக்கு
கனவின் அர்த்தம்
மனசில் தெரிந்தது.
சொன்னான்.

மன்னா,
நாடு ஏழு ஆண்டுகள்
செழுமையின் சிறகில்
வானம் சுற்றும்,
பின் ஏழு ஆண்டுகள்
பட்டினிப் புழுவாய்
மண்ணுக்குள் இழையும்.

வருமுன் காத்தால்
வந்தபின் இனிக்கும்,
தானியங்களை சேகரித்து
பஞ்சத்தில் பரிமாறலாம்.
யோசனை சொன்னான்
யோசேப்பு.

மன்னன் மகிழ்ந்தான்,
அன்றே அவனை
தனக்கு அடுத்த இடத்தில்
தலைவனாய் நியமித்தான்.

கனவைப் போலவே
நாடு,
செழிப்பின் இழைகளில்
சிரித்துக் கிடந்தது.

எகிப்து நாடு முழுவதும்
தானியக் கிடங்குகளில்,
ஐந்தில் ஒரு பாகம்
போட்டு நிரப்பப் பட்டது !

எகிப்து முழுவதும்
யோசேப்பின் குரலுக்கு
அத்தனை மக்களும்
மண்டியிட்டனர்.

அரசனே ஒரு பெண்ணை
யோசேப்புக்கு
மணமுடித்து வைத்தான்.

அவளுக்கு,
செழுமையின் காலத்திலேயே
இரண்டு
செல்வங்கள் கிடைத்தன.
மனாசே, எப்ராயீம் என்று
அவர்களுக்கு பெயரிட்டனர்.

ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பின்
பஞ்சம் தன்
நகங்களை நீட்டி
வயிறுகளை கிழிக்கத் துவங்கியது.

யோசேப்பின் திட்டப்படி
எகிப்து மட்டுமே,
தானியத் தட்டுப்பாடின்றி
தப்பியது.

அத்தனை நாடுகளும்
எகிப்தின் கால்களில்
கஞ்சிப் பானைகளோடு
காத்திருந்தன.

பஞ்சம் தன் கால்களை
எட்டி வைத்து
அண்டை நாடுகளை எல்லாம்
மிதித்தது

யோசேப்பின் சகோதரர்களும்
பட்டினி நதியில்
மூழ்க ஆரம்பித்தனர்.

யோசேப்பின் அறிவுரைப்படி
அவர்கள்
எகிப்து தேசம் நோக்கி
பயணம் செய்தனர்.

யோசேப்பின் தம்பி
பென்யமின் தவிர,
பத்து சகோதரர்களும்
தானியத் தேவைக்காக
யோசேப்பின் பாதத்தில்
வணங்கினர்.

யோசேப்பு அதிர்ந்தார்.
தன் சகோதரர்கள் !
தன்னை
பாழும் குழியில் பிடித்துத் தள்ளி,
அடிமை நிலைக்கு
அள்ளிக் கொடுத்து,
சோகத் தூணில்
சுற்றிக் கட்டியவர்கள் !

ஆனாலும் அவர்
வெளிக்காட்டவில்லை !
சகோதரர்களோ,
தலைவனை உற்றுப் பார்க்கும்
நிலையில்லாததால்,
உண்மை அறியவும் இல்லை !

13150170238211510960512

யோசேப்பு பார்த்தார்,
பென்யமினைக் காணவில்லை.
அவருக்கு
தன் தம்பியைக் காணும்
ஆசை தலைதூக்க,

அவர்களை அழைத்து,
நீங்கள் யார் ? ஒற்றர்களா ?
என கடிந்து கேட்க,

அவர்களோ
உண்மையை உரைத்தார்கள்.

தன்னுடைய குடும்பக் கதையை
மீண்டும் ஒருமுறை
யோசேப்பு கேட்டார்.

ஒரு கிளை
மற்றோர் கிளையிடம்,
தன் வேர்களைப் பற்றி
விளம்பரம் செய்கிறது.
அந்தக் கிளையும்
தன் வேரில்தான் நீர் உறிஞ்சுகிறது
எனும்
உண்மை உணராமல்.

யோசேப்பு,
அவர்களை சிறையில் அடைத்து
பெஞ்சமினை அழைத்து வாருங்கள்
இல்லையேல்
நீங்கள் ஒற்றர் என்றே
எண்ணிக் கொள்வேன் என்றார்.

அவர்கள் சென்று
தந்தையிடம் கெஞ்சி
பென்யமினை அழைத்து வந்தனர்.
யோசேப்பு அவர்களுக்கு
விருந்தளித்தார்.

ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவரால்
தாக்குப் பிடிக்க
இயலவில்லை.

எத்தனை நேரம் தான்
பம்பரம்
ஒற்றைப் புள்ளியில்
சுற்ற இயலும் ?

எத்தனை நேரம் தான்
கனத்த மடியை
மேகம்
அவிழ்க்காமல் அலையும் ?

பாசத்தின் துளிகள்
பெருகிப் பெருகி
யோசேப்பு எனும் பாத்திரத்தை
உடைத்து விட்டன.

நேசத்தின் நதிகள்
பாயப் பாய,
யோசேப்பின்
கண் மதகுகள் கழன்றன.

சகோதரர்களை
வாரி அணைத்தார்.
உண்மை உடைத்தார்.
உயிர்வரை சிவந்தார்,

புயல்
மெளனவிரதம் இருப்பதில்லையே,
பாசப் புயல்
கரைக் கடந்தபோதும்
கண்ணீரால் சத்தமிட்டார்.

நடந்ததை அறித்த யோசேப்பு
மகிழ்ந்தார்.
செத்துப் போன மகன்
சொத்துக்களோடு வாழ்வதை
அறிந்ததும்,
அகம் முழுதும் ஆண்டவனை
தொழுதார்.

சந்தோஷ விழுதுகளில்
சங்கீதப் பறவையாய்
சாய்ந்தாடினார்.

பின்,
தன் சொத்துக்கள்
சொந்தங்கள்
கால்நடைகள் எல்லாமாய்
எகிப்து தேசம் வந்தார்.

தந்தையைக் கண்ட
தமையன் யோசேப்பு
ஆனந்தக் கடலின் அலையானான்
கட்டி அணைத்து
கண்ணீர் விட்டான்.

வழிதவறிப் போயிருந்த
காட்டாறு ஒன்று
கடலில் கலந்த சந்தோஷம்
கண்களில் மிதந்தது.

நாட்டின் பஞ்சம்
கடுமையாக,
யோசேப்பின் கிடங்குகள் மட்டும்
தீராமல் நிறைந்திருந்தன.

யோசேப்பு அவற்றைக் கொண்டு
எகிப்தியரின்
பணம், கால்நடை, நிலம்
அனைத்தும் வாங்கி
எகிப்தை
பாரவோனுக்கு சொந்தமாக்கித்
தந்தான்.
வருடங்கள் வளர,
யாக்கோபின் முகத்திலும்
அகத்திலும்,
முதுமை வந்து
முகம் காட்டியது.

தான் சாகப் போவதை
அறிந்து,
தம் புதல்வர் அனைவரையும்
அழைத்து,
ஆசி வழங்க்கினார்.

யோசேப்பின் புதல்வர்களை
அணைத்து,
ஆனந்தக் கண்ணீர் வடித்து
அவர்களையும் ஆசீர் வதித்தார்.

சாவு தன்
படுக்கைக்கு அருகில்
காத்திருப்பதை
கண்டு கொண்டு,
இறுதியாய் ஓர் வேண்டுதல் வைத்தார்.

தன்னை எகிப்தில் அடக்காமல்
தன் பாட்டனார்
ஆபிரகாமை அடக்கம் செய்த
அந்த நிலத்தில்
அடக்கம் செய்ய வேண்டும்
என்பதே அது !

பின்,
மரணத்தைப் போர்த்தி
மண்ணிலிருந்து விடைபெற்றார்.

0

Posted in Issac - Jacob

ஈசாக் – யாக்கோபு : பைபிள் கவிதை

Image result for isaac jacob

ஆபிரகாமின் மகன்
இஸ்மாயில்,
நூற்று முப்பது வருடங்கள்
வாழ்ந்தார்.

ஈசாக் கை இறைவன்
அதிகமாய்
ஆசீர்வதித்தார் !

ரபேக்கா
இரு குழந்தைகளை
ஈன்றெடுத்தாள் !!

இருவருமே,
இருபெரும் இனத்துக்கு
தலைவராவார் என்று
பிறக்கும் முன்னே
பரமனால் சொல்லப்பட்டவர்கள்.

ஒருவன்
ஏசா !!
இன்னொருவன்
யாக்கோபு.

ஏசா,
வேட்டையில் வேகமும்,
திறந்த வெளியில்
உறைபவனாகவும்
இருந்து வந்தான்.

அவனுடைய
வேட்டையின் பொருட்டு
ஈசாக் அவனை
அதிகமாய் நேசித்தான்.

யாக்கோபோ
வீட்டில் உறையும்
பண்பின் உறைவிடமாய்
இருந்து,
ரபேக்காவின் அன்புக்கு
உரியவனானான்.

ஏசாவிடம்
தலைமகன் உரிமை
பிறப்பால் வந்திருந்தது.

ஒருமுறை,
பசியால் ஏசா
கூடாரம் வந்த போது
யாக்கோபு
கூழ் குடித்துக் கொண்டிருந்தான்.

ஏசாய் பசியால்
உணவு கேட்க,
வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திய யாக்கோபு
ஏசாவின்
தலைமகன் உரிமையை
வாங்கிக் கொண்டு உணவளித்தான்.

எசா
பசியாறிய பின்
பயணம் தொடர்ந்தான்.

மீண்டுமோர் பஞ்சம்
ஈசாக்கின் தேசத்தை மெல்ல
சேதப் படுத்தியபோது,
ஈசாக்
முன்பு ஆபிரகாமுக்கு பரிச்சயமான
அமிமெலக்கு அரசனைக் காண
பிலிஸ்தியா பயணமானான்.

ஆண்டவரோ
அவனுக்கு தோன்றி,
நீ
கெராரிலேயே தங்கியிரு
அதுவே உன்
வளர்ச்சிக்கான விளைநிலம்
என்றார்.

ஈசாக்கும்
இறைவன் கட்டளையை
மனசுக்குள்
கட்டிப் போட்டான்.

rebekah_at_the_well

ரபேக்கா,
எழிலின் சிகரமாய் இருந்தாள்.
மெல்லிய மலர்களின்
அதிகாலைப்
பனித்துளிப் புன்னகை போல
ஈரமாய் இருந்தது
அவள் அழகு !

தன்னை
கணவன் என்று காட்டிக் கொண்டால்
என்றேனும் எனை
கொன்றேனும் மனைவியை
அபகரிப்பர் அயலார்
என்றஞ்சி
சகோதரி என்றே சொல்லிவந்தான்.

குட்டு ஒரு நாள்
வெட்டவெளிச்சமானது.
ஈசாக் ரபேக்காவை
கொஞ்சிக் குலவியதை
காற்று விலக்கிய
ஜன்னல் திரை ஊருக்கு
காட்டிக் கொடுத்துவிட்டது.

அரசன் ஈசாக்கை
கோபத்தில் கண்டித்தான்.
யாரேனும்
தவறிழைத்திருந்தால்
சாபம் விழுந்த சாம்ராஜ்யமாய்
என் பூமி
ஆகியிருக்குமே என்றான்.

ஈசாக்கு,
அவ்வூரிலேயே விவசாயம் செய்தான்.
ஆண்டவரின் அருள்
அவன் நிலத்தைக் காத்தது.

அவன் முள் விதைத்தாலும்
எள் விளைந்தது !
விதைத்த மணிகள் எல்லாம்
நூறு மடங்காய் விளைந்தன.

தானியக் கிடங்குகளின்
எல்லைகள் விரிய விரிய
அவன்
எல்லாரையும் விட செல்வரானான்.

அரசன் திகிலடைந்தான்,
தன்
இருக்கை கூட
இருக்குமா என்னும் கவலை
அவனுக்கு.

தன் சாம்ராஜ்யத்தின்
வட்டத்தை விட்டு
ஈசாக்கை
விலகிப் போக வேண்டினான்.

ஈசாக்கும்,
கெரார் பள்ளத்தாக்கில் தன்
அடுத்தகட்ட வாழ்க்கையைக்
கட்டினார்.

ஏசா தன்
நாற்பதாவது வயதில்
இத்தியர் குல பெண்கள்
இருவரை மணந்தார்.

வேற்றுக் குல மங்கையரை
ஏற்றுக் கொள்ளும் மனமின்றி
ஈசாக், ரபேக்கா வருந்தினர்.

காலம் மட்டும்
கடமை தவறாமல்
உருண்டு கொண்டிருந்தது.
ஈசாக்கின் இளமையோ
இருண்டு கொண்டிருந்தது.

முதுமை
ஈசாக்கின்
உடலெங்கும் கூடாரமடித்தது.
பார்வையை அவை
பிடுங்கி எறிந்தன,
வலிமையை விலக்கிப் போட்டன.

அவர்,
ஏசாயை அழைத்து.
நீதான் மூத்த மகன்…
உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்.
போய்
வேட்டையாடி எனக்கு உணவளி.
உன்னை அனைத்துக்கும்
முதல்வனாக்குவேன் என்றான்.

எசாயா
தந்தையின் சொல்லோடும்,
தன்னிடமிருந்த வில்லோடும்
மானோடும் திசைநோக்கி
விரைந்தான்.

isaac-blesses-jacob2

ரபேக்காவின்
பாசத் தராசு
யாக்கோபின் பக்கமே
சாய்ந்து கிடந்தது.

அவள்
யாக்கோபை அழைத்து
விபரம் சொல்லி,
போ..
நம் ஆட்டுக் கிடாய்கள்
இரண்டை அடித்து வை…
சமைத்துப் போட்டு
ஆசீர்வாதத்தை உரிமையாக்கு என்றாள்.

குறுக்கு வழியில்
தன்னைச் செலுத்தும்
தாயைப் பார்த்து
தனையன் வினவினான்,

என்குரல் தந்தை அறியாததா ?
என்
மேனியெங்கும் ரோமம் இல்லை,
ஏசாய்க்கு
ரோமம் பொதிந்த தேகமாயிற்றே
தடவிப் பார்த்தால்
உண்மை சிரிக்காதா என்றான்.

ரபேக்கா அவனை
ஊக்கப்படுத்தி,
ஆட்டு ரோமத்தை உடலில் கட்டி,
வெட்டிய ஆட்டை
சமைத்து,
ஈசாக்கிடம் அவனை அனுப்பினான்.

யாக்கோபு,
தந்தையின் தாழ்பணிந்து,
நான் தான் ஏசா !
உம் விருந்து இதோ,
என் வேட்டையின் பயன்
இதோ என்றான்.

பொய்யின் வார்த்தைகள்
ஓர்
உண்மையின் காலடியில்
கொட்டப்பட்டன.

ஈசாக் ஆச்சரியமானான்.
இத்தனை விரைவாய்
எப்படி சாத்தியமாயிற்று
வேட்டை ?
நீ எசா தானே ?
ஏமாற்று இல்லையே என்றான்.

தன் விரல் நீட்டி.
யாக்கோபின் கரம் தொட்டான்.
மேனியில்
ரோமம் கண்டு
சாந்தமானான்.

பொய்,
தன் மெய்யெங்கும்
முகமூடி கட்டித் தானே
முன் வந்திருந்தது !

அவனை ஆசீர்வதித்து
அனைத்துக்கும் அவனை
அதிபதியாக்கினான்.

வேட்டைக்குச் சென்ற
ஏசா,
வீடு திரும்பி
ஈசாக்கை சந்தித்தபோது
விஷயம் வெளிப்பட்டது.

பாசத்தைக் கூட
கால்வாய் வெட்டிக்
கடத்தியதை அறிந்து
கண் கலங்கினார்.

ஈசாக்கும் அதிர்ந்தார்,
தான்
ஏமாற்றப் பட்டதை
உணர்ந்தார்.

கபட நாடகத்தின் முடிவில்
ஓர்
பதவியேற்பு பறிக்கப்பட்டதை
அறிந்தார்.

ஏசாவின் விழிகள்
ஏமாற்றத்தால் அழுதன.
ஏதேனும் ஆசி எனக்களியும்
என்றான்.

ஈசாக்கோ,
இல்லை..
அத்தனை சொத்துமே
அவனுக்காயிற்று !
அவனுக்கு அடிபணிந்திரு என்றான்.

மண்ணில் விழுந்த
விண்மீன்,
மீண்டும் விண்ணில்
விடப்படுவதில்லையே !
ஓர் முறை சொன்ன சொல்லும்
ஈசாக்கால்
மாற்ற இயலவில்லை.

ஏசாயின் உள்ளம்
எரிமலையாயிற்று.
உள்ளுக்குள்
பழிவாங்கும் ஒத்திகை
பொழுதெல்லாம் நடந்தது.
இமைகளுக்குள் இரவெல்லாம்
இமைக்காமல்
விழித்திருந்தது.

தந்தையின் சாவுக்குப் பின்
யாக்கோபை
கல்லறைக்குள் அனுப்புவதே
என் கடமை என்று
கர்ஜித்தான்.

ரபேக்கா,
பயந்து போய்,
யாக்கோபை தன்
உறவினர் வீட்டுக்கு
விரட்டினாள்.

சினம் தணியும் காலம்வரை
சிலநாட்கள் தனித்திரு.
பின்
ஆளனுப்புகிறேன்
என்றனுப்பினாள்.

யாக்கோபை
ஈசாக்கும் வாழ்த்தி,
ரபேக்காவின் சகோதரன்
லபானிடம் அனுப்பினான்.

கனானேயப் பெண்களை
கல்யாணம் செய்யாதே
என
கண்டிப்பும் செய்தார்.

ஏசா இதை
கேள்விப்பட்டதும்,
தந்தையின் கோபம்
தணிக்க எண்ணி,
ஓர்
தன்னினப் பெண்ணை
கூடுதலாய் மணந்தான்.

jacobs-dream

யாக்கோபு,
காரானை நோக்கி
சென்றபோது,
ஓர் சமவெளியில் தங்கினார்.

அன்று இரவு,
கனவில் கடவுள் தோன்றி,
இதோ’
திசைகளெல்லாம் உனக்குச்
சொந்தமாகும்.
இதுவே உன் பூமி.

நானே
ஆபிரகாமின் தேவன்
நம்பிக்கை கொள் என்றார்.

யாக்கோபு
அச்சத்தில் ஆண்டவரை
உச்சத்தில் வாழ்த்தினான்.

ஓர் கல்லை நாட்டி
அங்கே
ஆண்டவரோடு உடன்படிக்கையிட்டான்.
பத்தில் ஒருபங்கை
ஆண்டவனுக்களிப்பேன்
என்றான்.

ஆண்டவர் மனிதனை
வளமானவனாக்குகிறார்,
மனிதனோ
ஆண்டவனை
கொடுக்கல் வாங்கலில்
கூட்டு சேர்க்கிறான் !

பின் அவர்
கீழ்த்திசை நோக்கி
காலெடுத்துவைத்தார்.

பயணம் தொடந்து நடந்தது.

ஓர் நாள்,
வயல்வெளியையும்
ஆட்டுமந்தைகளையும் கண்டார்.
அவர்களிடம்
நாகோரின் பேரன் ‘லாபானை’ தெரியுமா ?
என வினவ..

இதோ,
அவர் மகள்தான்
ஆடு ஓட்டி வருகிறாள் என்றனர்.

யாக்கோபு
பெண்ணின் கண்ணை
பரவசமாய் பார்த்தார்.

அவள்
எழில்களின் எல்லையாய்
அழகின் பேழையாய்
ஆட்டுமந்தையிடையே உலவும்
அழகு தேவதையாய்
ஜொலித்தாள்.

யாக்கோபை
லாபான் – நன்றாக உபசரித்தான்.
யாக்கோபு
தன் வாழ்க்கைக் கதையை
அவர்களுக்கு கூறினான்.

ஓர்
நாள் லாபான்
யாக்கோபை அழைத்து..
நீ
‘கூலி வாங்காமல் உழைப்பது
நல்லதல்ல !
என்ன வேண்டும் கேள் என்றான்.

யாக்கோபோ,
ஏழு ஆண்டுகள்
உமக்காக உழைக்கிறேன்
எனக்கு
உம் இரண்டாவது மகளை
அளியும் என்றான்.

தந்தை ஒப்புக் கொண்டார்
யாக்கோபு
உள்ளுக்குள் வெப்பம் கொண்டார்.

ஏழு ஆண்டுகள்
காதலின் வேகத்தில்
ஏழு நாட்களாய் கடந்தன.

ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பின்
இதுவரைக் கண்ட
கனவுகளையும்
எடுத்துக் கொண்டு
யாக்கோபு காத்திருந்தார்.

‘லாபானோ’
இரவில்
இரண்டாவது மகளை அனுப்பாமல்,
மூத்தமகள் ‘லேயா’வை
யாக்கோபின் படுக்கைக்கு
அனுப்பிவைத்தான்.

Copy_of_Dyce_Jacob_and_Rachel

யாக்கோபுக்கு
பேசப்பட்டவளோ இளையவள்,
இரவில் அரவமில்லாமல்
அனுப்பப் பட்டவளோ
மூத்தவள்.

இருட்டின் ஆழமும்
காதலின் ஆழமும்,
அடையாளம் காட்டாமல்
தவறிழைத்து விட்டன.

விடிந்ததும்,
விபரம் தெரிய வர யாக்கோபு
வருந்தினான்.

லாபான் – அவனிடம்,
மூத்தவள் இருக்க
இளையவளை அளிப்பது
வழக்கமல்ல…
இன்னும் ஓர் ஏழாண்டு உழை
ராகேலும் உனக்கே
என்றான்.

தான் விரும்பியவளுக்காக
இன்னும் ஓர்
ஏழு ஆண்டுகள்
காதலன் உழைக்கமாட்டானா ?

அப்படியே ஆயிற்று !
ஏழு ஆண்டுகள்
கழிந்து
ராகேலையும் மணந்தான்.

யாக்கோபு,
ராகேலை தன்
உயிருக்குள் வைத்து
உபசரித்தான்.
மூத்த மனைவியை அவன்
ஒதுக்கியே வைத்தான்.

தாழ்நிலை மாந்தரை
உயர்த்துபவராயிற்றே கடவுள் !
‘லேயா’வுக்கு நான்கு
பிள்ளைகளை அளித்து,
ராகேலை மலடியாக்கினார்

ரூபன், சிமியோன்,
லேவி,யூதா…
என்று நால்வரையும்
லேயா அழைத்தாள் !.

ராகேல் பார்த்தாள்,
தனக்குக் குழந்தைகள் இல்லையேல்
தன்
தலைமுறை என்னாவது என்றெண்ணி,

தன் பணியாள் ஒருத்தியை
யாக்கோபுக்கு அளித்து
அதன் மூலம்
இரண்டு குழந்தைகளைப் பெற்றாள்.

இறுதியில் இறைவன்
ராகேலை ஆசீர்வதித்து
அவளுக்கும்
பிள்ளைப் பேறு வழங்கினார்.
ராகேல் குழந்தைக்கு
யோசேப்பு – என்று
பெயரிட்டாள்

‘லாபான்’ –
செல்வத்தின் மீதான ஆசையினால்
யாக்கோபு
தன் நாட்டுக்குச் செல்வதைத்
தடுத்தான்.

கூலிகளை எல்லாம்
அடிக்கடி மாற்றினான்..

ஆண்டவரோ,
அவனுடைய
தீய திட்டங்களை எல்லாம்
நன்மைக்காய் மாற்றினார்.

‘ கலப்புநிறக் குட்டிகள்”
யாக்கோபுக்கு என்று
கூலி பேசிய பின்,
குட்டிகள் எல்லாம்
கலப்பு நிறமாய்ப் பிறந்தன.

கருப்பு நிறம் என்று
கூலிபேசினால்,
எல்லாம் கருப்பாய்ப் பிறந்தன.

வரி உள்ளவை என்று
முடிவெடுத்தால்
எல்லாம்
வரி உடையவையாய்
ஈன்றன.

அப்படி
ஆண்டவர் யாக்கோபுவை
செல்வராக்கினார்.

பின்
யாக்கோபு,
ஓர் நாள்
தன்
அத்தனை செல்வம்
மனைவி மக்களோடு
நாடு விட்டார்.

ஆண்டவர்
அவரோடு இருந்தார்.

jacob-bows-before-esau

வரும் வழியில்
யாக்கோபு
தன் அண்ணன் ஏசாயை
நினைத்தான்.

இன்னும் சினத்தின்
மைந்தனாய் இருக்கிறானோ ?
அவனுள் இருந்த
தீ நதி வற்றியதா ?

இல்லை அது
உடல் பெருத்து
கடலாகிக் கிடக்கிறதா ?

ஏசாயின் கருணைக் கண்
திறக்கவில்லையேல்
இறக்கவேண்டியது தான்
என்றறிந்து,

தன்
வேலையாள் சிலரை
அனுப்பி பேச வைத்தான்.

எரிமலையோடு பேச
சில
பனித்துளி மலைகள் !

ஏசா,
நானூறு பேரோடு
யாக்கோபை நேரிட
விரைந்தான்.

யாக்கோபு
விஷயம் அறிந்து
இதயம் கலங்கினான்.

சாவு தன்னை
பரிவாரங்களோடு
சந்திக்க வருவதைப்
புரிந்து கொண்டு…

தன்
சொத்துக்களை எல்லாம்
தனித் தனி மந்தையாய்
இரண்டிரண்டாய் பிரித்து,

ஒவ்வோர்
மந்தையை
முன்பாக அனுப்பினான்
ஏசா க்கு
அன்பளிப்பாய் !!

சிலநாட்களுக்குப் பின்
ஏசாயின் படை
யாக்கோபை நெருங்கியது.

இன்னும் சிறிது நேரம் தான்,
குருதி வீழப்போவதைக் கருதி
நிலமும்
அழுதது !

யாக்கோபு இறைவனை
மன்றாடி
நிராயுதபாயாய் ன்றான்.

ஏசா வந்தான் !
யாக்கோபை நெருங்கி
கட்டி அணைத்துக்
கண்ணீர் விட்டான்.

இன்னல் வரப் போவதாய்
கலங்கியவர்கள்,
தென்றல் வந்ததாய்
துலங்கினார்கள்.

அவனுக்குள் இருந்த
எரிமலை
நேசமலையாய்
நிறம் மாறி இருந்தது !

எரிக்கும் என்றஞ்சியவன்
பாசத்தை விரித்தான்.

அன்பளிப்புகளை
நிராகரித்தான்,
அன்பை மட்டுமே
அனுமதித்தான் !

அப்படி,
ஓர் சினம் விலகிய
சூழல்
யாக்கோபின் மனசுக்குள்
குழல் இசைத்தது !

Dinah1
ஒரு நாள்
யாக்கோபு வுக்கு
லேயா வால் பிறந்த மகள்
தீனா,
ஊர் சுற்ற புறப்பட்டாள்.

அப்போது,
அந்நாட்டுத் தலைவன்
செக்கேம்,
அவளை பலாத்காரம் செய்தான்.

ஆனால்
அதன்பின் அவளை
நேசிக்கவும் ஆரம்பித்தான்.

காமத்தால் பறித்த பூவை
பின்
காதலால் பூஜித்தான்.

அவளை,
மணக்கும் ஆசையுடன்,
தந்தையைக் கூட்டிக் கொண்டு
யாக்கோபிடம்
பெண் கேட்டான்.

விஷயம் அறிந்த
யாக்கோபின் புதல்வர்களின்
இதயம் வலித்தது.

தன் சகோதரியை
பலவந்தப் படுத்தியவர்களை
பழிவாங்குவோம் என
சபதமிட்டனர்.

வஞ்சகமாய்,
திருமணத்துக்கு
ஒத்துக் கொண்டனர்.
ஒரு
நிபந்தனையோடு !

அனைவரும்,
விருத்தசேதனம் செய்தல் வேண்டும்.

இதுவரை இல்லாத
புது முறை இது அங்கே.

தீனா மேலிருந்த
தீராத காதலால்
தலைவன் ஒத்துக் கொண்டான்.

நகரில் அனைவரும்
விருத்தசேதனம் செய்ய
ஒத்துக் கொண்டு,
நிறைவேற்றினர் !

மூன்றாம் நாள்,
விருத்தசேதன வலியில்
நகரே நகராமல்
படுத்திருந்தபோது !

தீனாவின் புதல்வர்,
அந்த நாளுக்காய் தானே
ஆவலோடு காத்திருந்தனர்.

நகர்மக்கள் அனைவரையும்
கொன்று,
நகரையும் கொள்ளையிட்டனர்.

யாக்கோபு
தடுக்க இயலாமல்
தடுமாறினான் .

கிளைகளில் வல்லூறுகள்
வந்தமர்கின்றன,
வேர் உச்சரிக்கும்
எச்சரிக்கைகளோ
மண்ணை விட்டு வெளிவர
மறுக்கின்றன.

வேதனையைப் போக்க
பெத்தேலுக்குச் சென்று
ஆண்டவருக்கு
பலிபீடம் செய்தான்.

ராகேல்,
இன்னொரு மகனை
ஈன்றபின்
இறந்தாள்.
அவனை பென்யமின் என்றழைத்தனர்.

ஆண்டவர்
யாக்கோபை அழைத்து,
இனி
நீ ‘இஸ்ரயேல்’ என்றழைக்கப் படுவாய்
என்றார்.

அதன்பின் யாக்கோபு
தன்
தந்தையை வந்தடைந்தான்.

தன்
நூற்று எண்பதாவது வயதில்
ஈசாக்கு
இறந்தார்,

ஏசா, யாக்கோபு
இருவருமே,
இணைந்து அவரை
அடக்கம் செய்தனர் !

தன் தந்தையின்
சுவடுகள் கிடந்த இடத்திலேயே
யாக்கோபும்
தன் வாழ்க்கையை
தொடர்ந்தார்

0

Posted in Bible Poems

விசுவாசம்

jesus_walking_on_water

கிறிஸ்தவத்தின் வேர்கள்
நம்பிக்கையின்
மீது
நங்கூரமிறக்கியிருக்கிறது.

கவலை இருட்டின்
கூர் நகங்கள் நகரும்
புலப்படாப்
பொழுதுகளின் வெளிச்சமும்,

தோல்வித் துடுப்புகள்
இழுத்துச் சென்ற
பேரலைப் பொழுதுகளின்
இரையும் கரையும்.

பயங்கள் படுத்துறங்கும்
படுக்கையின் நுனிகளில்
தூக்கம் தொலைக்கும்
இரவுகளின் முடிவுகளும்,

இறையில் வைக்கும்
நிறைவான நம்பிக்கையே.

விசுவாசமே
பார்வையைப் பரிசளிக்கிறது
விசுவாசமே
நோய்கள் பாய்களைச் சுருட்டியோட
பணிக்கிறது.

தனிமனிதன்
நம்பிக்கை இழக்கையில்
பாதைகள் புதைகுழிகளாகின்றன.

குடும்பம்
நம்பிக்கை இழக்கையில்
சின்ன சொர்க்கம் ஒன்று
செத்துப் போகிறது.

நாடு
நம்பிக்கை இழக்கையில்
நல்லரசுக் கனவுகள்
நழுவி உடைகின்றன.

கிறிஸ்தவன்
நம்பிக்கை இழக்கையில்
சிலுவை மரம்
இயேசுவை அறைகிறது.

விசுவாசம்
மலைகளை நகரச் செய்யும்
மரங்களைப் பெயரச் செய்யும்
வாழ்க்கையை
உயரச் செய்யும்.

விசுவாசம் இருக்கையில்
நாம்
சிங்கத்தின் மீதிருக்கும்
சிற்றெறும்பாவோம்,
விசுவாசம் விடைபெறுகையில்
நம்மீது கவலைச் சிங்கங்கள்
கூடாரமடிக்கும்.

ஆன்மீகத்தின் வாசலில்
சந்தேகம் வந்து
சம்மணமிடுகையில்
சத்தமாய் சொல்லிக் கொள்வோம்
என்னை
காணாமல் விசுவசிப்பவன் பாக்கியவான்

Posted in Bible Poems

கவிதை : நரகம்

welcome_to_hell_by_tyger_graphics-d6009k0

ஆழத்தில்
எட்டிப் பார்க்கிறேன்,

எங்கும்
நெருப்பு நாக்குகள்
நெடுஞ்சாலை அகலத்தில்
நிமிர்ந்து நிற்கின்றன.

தரைமுழுதும்
கனல் கம்பளம்
பெரும்பசியோடு
புரண்டு படுக்கிறது.

மரண அலறல்கள்
வலியின் விஸ்வரூபத்தை
தொண்டைக் குழியில் திரட்டி
எரிமலை வேகத்தில்
எறிகின்றன.

ஆங்காங்கே
சாத்தானின் குருதிப் பற்கள்
கோரமாய்,
மிக நீளமாய் அலைகின்றன.

காதுக்குள் அந்தக் குரல்
உஷ்ணமாய்க் கசிந்தது.

வாழ்க்கை உனக்கு
எதையெதையோ பரிசளித்தது,
அந்தப்
பரிசீலனையின் முடிவில்
மரணம் உனக்கு
நரகத்தைப் பரிசளிக்கிறது.

நீ
வீட்டுக்குள் சுவர்க்கம் கட்ட
ஓடி நடந்தாய்,
அப்போது
உன்னால் நிராகரிக்கப் பட்டவர்கள்
நரக வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள்.

சில பிச்சைப் பாத்திரங்களை விட
உனக்கு
உன்
சிற்றின்பச் சங்கதிகளே
அதிகமாய் சிந்தையில் இருந்தது.

வேலிகளைக் கொண்டு
உன்
சொர்க்கத்தைச் சிறைப்படுத்தினாய்,
உன்
எல்லைக்கம்பிகளில் கிழிபட்டன
ஏராளம் கந்தல் துணிகள்.

நீயோ,
ஆண்டவன் உன்னை
அபரிமிதமாய் ஆசீர்வதித்ததாய்
கர்வப்பட்டாய்,
கடவுளோ
உன்னிடம் கொடுத்தனுப்பியவை
சரியான விலாசங்களுக்கு
வினியோகிக்கப் படவில்லையென
கவலை கொண்டார்.

நரகம்
அன்புப் பாசனம் செய்யாதோருக்காய்
செய்யப்பட்டிருக்கும்
நெருப்பு ஆசனம்,

போ,
இனிமேல் உன்னை
மரணமும் அண்டாது,
நெருப்பும் அணையாது
இதுவே
உன் நிரந்தர இல்லம்.

சொல்லிக் கொண்டே
என் முதுகில் பிடித்து
யாரோ
முரட்டுத் தனமாய் தள்ளினார்கள்.

முகத்தில்
தீ
கருகக் கருக
நான் கீழேஏஏஏஏஏஏ விழுந்தேன்.

எழுந்து
படுக்கையில் அமர்ந்தபோது
விடிந்திருந்தது,
வெளியேயும் உள்ளேயும்.

0